Programul de granturi

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în coordonare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” își propune să contribuie la implicarea organizațiilor societății civile (OSC) și a cetățenilor Republicii Moldova în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice, ceea ce va conduce la îmbunătățirea transparenței și responsabilizarea autorităților. Această acțiune va promova asumarea de către cetățeni a investițiilor în comunitate, prin împuternicirea acestora de a participa la procesul decizional legat de proiectele de investiții locale și le va permite să monitorizeze și să comunice publicului larg impactul acestor proiecte de investiții.

Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice în comunitățile lor prin:

  • Angajarea cetățenilor în procesele de elaborare, monitorizarea și evaluarea politicilor și deciziilor, proiectare și furnizare a serviciilor publice locale, astfel, conferindu-le autorităților publice capacitatea de a acționa și de a combate corupția.
  • Conștientizarea cetățenilor privind problemele legate de domeniile prestării serviciilor publice, eficiența energetică și mediu, pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice, îndeplinind în același timp obligațiile lor ca clienți ai serviciilor publice locale. În plus, construirea încrederii în capacitatea instituțiilor publice de a rezolva aceste probleme este importantă pentru ca cetățenii să poată participa constructiv la elaborarea politicilor și luarea deciziilor. Acest lucru consolidează, de asemenea, democrația (locală) și țara în ansamblu.
  • Încurajarea cetățenilor să se aboneze și să plătească pentru servicii publice de calitate. Acest lucru necesită înțelegerea scopului tarifelor pentru acoperirea costurilor, precum și descurajarea acțiunilor, cum ar fi conexiunile ilegale la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, manipularea contoarelor sau deversarea apelor uzate și depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate. Cetățenii trebuie să înțeleagă impactul gunoiștilor ilegale asupra sănătății și mediului și să fie de acord să plătească pentru eliminarea deșeurilor în comunitățile lor. De asemenea, trebuie să fie convinși de impactul ineficienței energetice asupra schimbărilor climatice și de mediu.

Programul de granturi locale este ghidat de următoarele principii: transparență, incluziune socială, oportunități și drepturi egale, durabilitatea rezultatelor, sustenabilitatea mediului, angajament față de toți actorii implicați, subsidiaritate și descentralizare. 

Programul de granturi locale acoperă regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Implementarea Programului de granturi locale în regiuni este realizată de organizații ale societății civile partenere în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”. Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 2.400.000 Euro.

Regiunea de implementare Partenerul de implementare Suma disponibilă (Euro)

Nord

Pro Cooperare Regională

& CASMED

750.000

Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă & ADR Habitat

750.000

Sud

CRAION CONTACT-Cahul

600.000

UTA Găgăuzia

Centrul European Pro-Europa în Comrat & Centrul CONTACT

300.000

 

Pentru concursul de granturi în domeniul Media și Comunicare, Asociația Presei Independente va acorda granturi, suma totală disponibilă fiind 275.000 Euro.

Ca urmare a apelurilor de propuneri anunțate de partenerii proiectului, 110 propuneri de proiecte la nivel local au fost susținute prin granturi. Harta intervențiilor organizațiilor societății civile și de media, pe localități, domenii de activități și servicii locale vizate, este disponibilă mai jos.

Harta proiectelor PGL
Pentru o imagine mai mare, apăsați aici

 

Enhancing Republic of Moldova's Resilience Capacity Call for Project Proposals. Fundaţia „Black Sea Trust for Regional Cooperation” (BST) lansează programul de granturi regionale și de participare civilă care vrea să promoveze cooperarea regională și buna guvernare în regiunea extinsă a Mării Negre. 

De asemenea, programul are scopul de a informa cetățenii despre importanța guvernării transparente, a sectoarelor civice și a independenței mass-media.
Proiectele Programului Regional pot fi inițiate de entități civice din regiunea Mării Negre, inclusiv Republica Moldova.
Ca răspuns la provocările umanitare și de securitate provocate de războiul Rusiei în Ucraina, Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) lansează un nou apel pentru propuneri de proiecte pentru organizațiile societății civile și organizațiile media cu sediul în Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul.

 

  

 

Concurs de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale. Organizațiile societății civile pot beneficia de granturi de până la 25 de mii de euro pentru crearea și dezvoltarea afacerilor sociale. Acestea au drept scop să creeze locuri de muncă și oportunități de integrare pentru grupurile vulnerabile.

Termenul de aplicare: 23 noiembrie. Află care sunt criteriile de eligibilitate: Concurs de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale - EU for Moldova
Granturile sunt oferite în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova.

Află mai multe detalii despre proiect aici.