Granturi regiunea Centru

În regiunea de dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Calara?i, Criuleni, Dubasari, Hînce?ti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Stra?eni, ?oldane?ti, Telene?ti ?i Ungheni), implementarea Programului de granturi locale este realizata de Asocia?ia pentru Guvernare Eficienta ?i Responsabila AGER în parteneriat cu Asocia?ia Ob?teasca Agen?ia pentru Dezvoltare Regionala „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).

Asocia?ia pentru Guvernare Eficienta ?i Responsabila AGER este o organiza?ie neguvernamentala ?i non-profit, înregistrata în 2012, dar deja cu o proeminenta experien?a în activita?i tip watchdog ?i advocacy. Scopul activita?ii pe care o desfa?uram consta în a contribui la promovarea reformelor pentru edificarea unui stat de drept, în care guvernan?a este eficienta, transparenta, responsabila ?i activeaza în serviciul public ?i beneficiul tuturor ceta?enilor Republicii Moldova.

 

Cele mai importante proiecte implementate pâna în prezent au tangen?a cu monitorizarea reformei sectorului justi?iei, a domeniului achizi?iilor publice ?i promovarea politicilor anticorup?ie. Pe parcursul ultimelor ani, AGER a devenit un centru de expertiza în achizi?ii publice ?i a implementat o campanie na?ionala larga de monitorizare a procedurilor de achizi?ii publice, instruind ?i capacitând ONG-urilor locale în a superviza felul cum sunt cheltui?i banii publici de catre autorita?ile contractante de nivel local.

 

AO ADR „Habitat” este o Asociatie Obsteasca, non-profit constituita la 18 decembrie 2001, specializata în prestari de servicii de interes public pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din spatiul rural al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova. Astfel, misiunea Asocia?iei este sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor prin consolidarea democra?iei participative, a turismului, afacerilor mici si mijlocii ?i formare profesionala. Pe parcursul activita?ii sale, AO ADR ”Habitat” a realizat cu succes peste 100 de proiecte.

 

Mai multe informa?ii despre partenerul de implementare în regiunea Centru, pute?i afla accesând pagina web a partenerilor proiectului - www.ager.md.

 

Suma disponibila pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Centru este de 750.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând urmatoarele condi?ii:

 

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experien?a necesara

Mici

Pâna la 10.000

Pâna la 6 luni

Pâna la 1 an

Medii

Pâna la 30.000

Pâna la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Pâna la 50.000

Pâna la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condi?iile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Centru sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarca în româna sau rusa).

Pentru a participa la concursul de granturi, organiza?iile interesate vor depune on-line dosarul, care va con?ine urmatoarele documente: 

  1. Propunerea de proiect (descarca formularul în româna sau rusa);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarca formularul în româna sau rusa);
  3.  Profilul organiza?iei (descarca formularul în româna sau rusa);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organiza?iilor necomerciale;
  6.  Copia statutului organiza?iei;
  7.   Situa?iile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care con?in elemente de infrastructura (lucrari de construc?ii) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administra?ia publica locala.

Data limita de depunere a propunerilor de proiect este 31 ianuarie 2020, ora 23:59. Dosarele recep?ionate dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea ceta?enilor din Republica Moldova” (2019-2021) ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri