Asistența Uniunii Europene pentru sectorul organizațiilor societății civile

Asistența Uniunii Europene pentru sectorul organizațiilor societății civile

 

În urma perioadei de după COVID-19, organizațiile societății civile (OSC) trebuie să fie promotorii schimbării.

 

Uniunea Europeană este un promotor mondial de lungă durată al societății civile și cel mai important furnizor de asistență pentru OSC-urile din țările partenere. În Republica Moldova, obiectivul general al UE față de societatea civilă este de a contribui la dezvoltarea acesteia astfel încât să devină mai puternică, să participe activ la procesul decizional și de elaborare a politicilor, precum și la punerea în aplicare a Acordului de Asociere UE-Republica Moldova (AA), ținând cont în special de statutul de candidat la UE pe care l-a primit Republica Moldova în iunie 2022.

 

UE este ferm convinsă de promovarea rolului societății civile drept factor intern esențial pentru implementarea Acordului de asociere UE-Moldova, de facilitare a activității de supraveghere a OSC-urilor și de consolidare a capacităților acestora, precum și de consolidare a misiunii societății civile în calitate de element de dezvoltare activ și independent.

 

La nivel european, sprijinul acordat societății civile prevede următoarele rezultate:

  • Prin intermediul unor cadre de reglementare favorabile, în conformitate cu standardele internaționale, se va promova un mediu favorabil pentru societatea civilă; 
  • Acordarea de burse pentru societatea civilă în vederea consolidării capacităților activiștilor civici de a colabora în mod constructiv cu comunitățile și autoritățile;
  • UE se adresează organizațiilor de bază, inclusiv celor care își desfășoară activitatea în afara capitalelor sau în regiunile afectate de conflicte, și în limbile locale, precum și organizațiilor reprezentative ale femeilor;
  • Oferirea de sprijin în domenii noi, precum inovarea socială și crearea unui ecosistem mai favorabil pentru economia socială și antreprenoriatul social, va contribui semnificativ la amplificarea sferei de aplicare a reformei și la atragerea de noi participanți;
  • Uniunea Europeană va continua să dezvolte parteneriatele strategice cu organizațiile societății civile, va consolida realocarea de granturi către organizațiile locale și va colabora cu partenerii sociali (sindicate și organizații patronale).

 UE, precum și reprezentanții Statelor Membre ale UE se întrunesc în mod regulat cu OSC-urile. Se organizează întruniri bianuale înainte de dialogul cu privire la drepturile omului și Consiliile de Asociere. De asemenea, organizațiile societății civile se consultă înainte și în timpul identificării de noi programe ale UE. Organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile de bază, se consultă, de asemenea, cu privire la documentele strategice, precum Agenda de Asociere și Raportul de Implementare, precum și cu privire la Planul de Acțiune pentru Democrație, Planul de Implementare la Nivel Național, Programul Indicativ Multianual și Programele Anuale de Acțiune.

 

Uniunea Europeană este consideratĂ drept cel mai mare donator al sectorului organizațiilor societății civile din Moldova. Asistența UE pentru OSC-uri are loc prin diverse proiecte și programe regionale, tematice și bilaterale. La începutul anului 2022, 22 de proiecte finanțate de către UE și derulate de către organizațiile societății civile erau în curs de implementare, cu o valoare totală de peste 22 de milioane EUR (sprijin integrat și axat pe organizațiile societății civile). Printre ceilalți donatori europeni activi actualmente în acest domeniu se numără: Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Suedia (în ordine alfabetică) și Elveția (lista nu este una exhaustivă).

 

Imaginea generală a finanțării bilaterale a Uniunii Europene pentru societatea civilă din Republica Moldova

 

Anul

2020

2021

2022 (estimare)

2023 (estimare)

EUR

11,120,000

7,120,000

5,120,000

8,920,000