Granturi regiunea UTA Găgăuzia

 

În regiunea de dezvoltare UTA Gagauzia (raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcane?ti), implementarea Programului de granturi locale este realizata de Asocia?ia Ob?teasca Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul National de Asistenta si Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT.

Asocia?ia Ob?teasca Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat a fost înregistrata la Direc?ia Juridica a UTA Gagauzia cu numarul 351 la data de 25.01.2012. Organiza?ia este neguvernamentala, apolitica, independenta ?i necomerciala. Activita?ile asocia?iei au destina?ie de utilitate publica.

Centrul European „Pro-Europa” î?i aduce aportul în dezvoltarea societa?ii civile a UTA Gagauzia prin intermediul serviciilor de informare ?i consultare, sus?inerii tehnice ?i institu?ionale, dezvoltarii ?i aprofundarii colaborarii dintre autorita?ile publice locale, organiza?iile neguvernamentale ?i institu?iile mass-media în solu?ionarea problemelor comunita?ilor locale, cât ?i dezvoltarii voluntariatului în regiune.

Centrul National de Asistenta si Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT este o organizatie nonguvernamentala independenta non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societatii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare si consultanta, instruire si facilitare, granturi si asistenta tehnica.

Misiunea Centrului CONTACT consta în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societatii civile prin încurajarea initiativei civice, promovarea si realizarea ideilor unei societati deschise.

Mai multe informa?ii despre partenerii de implementare în regiunea UTA Gagauzia pute?i afla accesând paginile web www.proeuropa.md ?i www.contact.md.

 

Suma disponibila pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare UTA Gagauzia este de 300.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând urmatoarele condi?ii:

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experien?a necesara

Mici

Pâna la 10.000

Pâna la 6 luni

Pâna la 1 an

Medii

Pâna la 30.000

Pâna la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Pâna la 50.000

Pâna la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condi?iile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare UTA Gagauzia sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarca în româna sau rusa).

Pentru a participa la concursul de granturi, organiza?iile interesate vor depune on-line dosarul, care va con?ine urmatoarele documente: 

  1.  Propunerea de proiect (descarca formularul în româna sau rusa);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarca formularul în româna sau rusa);
  3.  Profilul organiza?iei (descarca formularul în româna sau rusa);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organiza?iilor necomerciale;
  6.  Copia statutului organiza?iei;
  7.  Situa?iile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care con?in elemente de infrastructura (lucrari de construc?ii) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administra?ia publica locala.

Acceptarea propunerilor de proiect este FINALIZATA la data de 31 ianuarie 2020, ora 18:00. 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” (2019-2021) ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri