Granturi regiunea Sud

În Regiunea de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă), implementarea Programului de granturi locale este realizată de IP CRAION CONTACT-Cahul (Instituția Privată Centrul Regional de Asistență și Informarea ONG din Moldova ”CONTACT-Cahul”).

 

CRAION CONTACT-Cahul are peste 22 de ani de experiență profesională ca organizație neguvernamentală. Misiunea organizației este de a contribui la democratizarea Republicii Moldova prin consolidarea societății civile, abilitarea economică, eficientizarea politicilor publice și advocacy, facilitarea dialogului social și sprijinirea inițiativelor cetățenilor. Beneficiarii CRAION CONTACT-Cahul sunt ONG-uri, grupuri de inițiativă locală, autorități publice de nivel I și II, instituții publice, lideri comunitari, femei active, reprezentanți ai sectorului academic și alte structuri care promovează inițiativele cetățenești.

În conformitate cu planul de implementare al CRAION CONTACT-Cahul, abilitarea cetățenilor în regiunea de dezvoltare Sud urmărește următoarele obiective:

1.       Îmbunătățirea implicării cetățenilor în procesele decizionale, inclusiv planificarea locală participativă, monitorizarea achizițiilor publice, lucrări de construcții publice și furnizarea de servicii publice locale prin dezvoltarea capacității OSC-uri locale din regiunea de Sud a Republicii Moldova.

2.       Sprijinirea dezvoltării locale durabile, bazată pe nevoile cetățenilor, prin sub-grantarea OSC-urilor locale pentru implementarea proiectelor la scară mică.

3.       Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la îmbunătățirea serviciilor publice.

4.       Promovarea schimbului de experiență și a bunelor practici de cooperare cu autoritățile locale și regionale și solicitarea furnizării de servicii orientate către cetățeni, prin crearea rețelelor OSC la nivel regional.

Mai multe informații despre partenerul de implementare în regiunea Sud, puteți afla accesând pagina web a CRAION CONTACT-Cahul www.contact-cahul.md.

 

Suma disponibilă pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud este de 600.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:

 

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experiență necesară

Mici

Până la 10.000

Până la 6 luni

Până la 1 an

Medii

Până la 30.000

Până la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Până la 50.000

Până la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în  română și rusă).

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul care va conține următoarele documente: 

  1.  Propunerea de proiect (descarcă formularul în română sau rusă);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarcă formularul în română sau rusă);
  3.  Profilul organizației (descarcă formularul în română sau rusă);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale;
  6.   Copia statutului organizației;
  7.   Situațiile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care conțin elemente de infrastructură (lucrări de construcții) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.

 

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 ianuarie 2020, ora 18.00. Dosarele recepționate după expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

 

ATENȚIE! Termenul de depunere a propunerilor de proiect a fost extins până la data de 3 februarie 2020, ora 18:00

 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri