Granturi Media și Comunicare

Pentru concursul de granturi în domeniul Media și Comunicare, partenerul proiectului este Asociația Presei Independente. Granturile se acordă organizațiilor din cele patru regiuni de dezvoltare – Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

 

Asociația Presei Independente (API) este una din cele mai cunoscute organizații mass-media din Republica Moldova care promovează principiile presei libere şi oferă asistenţă mass-mediei independente și jurnaliștilor neafiliați politic. API are misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii deschise prin creșterea sustenabilității și a calității presei independente, profesionalizarea jurnaliştilor, consolidarea standardelor deontologiei jurnalistice. API este apreciată pentru campaniile de informare și educare în diferite domenii de interes public (STOP FALS!, ”Cere socoteală pentru banii publici!”, ”Avere la vedere”), acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare și a accesului la informaţie etc.

 

API este membră a unor organizaţii şi reţele de organizaţii la nivel internaţional şi naţional. De asemenea, API este unul din fondatorii Consiliului de Presă din Republica Moldova – structură naţională de autoreglementare jurnalistică și de mediere a litigiilor dintre instituțiile media şi consumatorii de informaţii.

 

În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, API contribuie la creșterea potențialului de implicare a cetățenilor, organizațiilor societății civile și instituțiilor mass-media din regiunile Moldovei, în dezbaterea problemelor și a politicilor locale.

 

Mai multe informații despre partenerul de implementare în domeniul Media și Comunicare puteți afla accesând paginile web ale Asociația Presei Independente – www.api.md.

 

Suma disponibilă pentru concursul de granturi este de 225.000 Euro

 

Condițiile de participare la concursul de granturi pentru organizații neguvernamentele de media locale și regionale lansat în decembrie 2019 sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română sau rusă).

Data limită de depunere a propunerilor de proiect a fost 31 ianuarie 2020, ora 17:00. Au fost recepționate 31 de propuneri de proiect.

 

Rezultatele primului concurs de propuneri sunt urmîtoarele:

 

Organizația

Perioada de implementare

Suma grantului, EURO

Granturi medii

1.        AO InfoDava

9 luni

15000

2.        Media Birlii Uniunia Media

12 luni

14600

3.        Piligrim Demo

12 luni

14882

4.        AO Cahul 2030

11 luni

14981

5.        AO Prospect

10 luni

14595

6.        AO Feed-Back

12 luni

14870

7.        AO Universal Media

12 luni

12570

8.        Asociatia Jurnalistilor de Mediu si Turism Ecologic

12 luni

14750

9.        AO NordMedia

12 luni

14990

10.     Media Grup Meridian

12 luni

14716

11.     AO Expresul

10 luni

15000

12.     AO Anima

8 luni

14984

Granturi mici

1.      Eurodemos Plus

6 luni

4615

2.      AO ASCED

5 luni

4975

 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri