Granturi Media și Comunicare

În domeniul Media și Comunicare, partenerul proiectului este Asociația Presei Independente. Granturile se acordă organizațiilor din cele patru regiuni de dezvoltare – Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

 

Asociația Presei Independente (API) este una din cele mai cunoscute organizații mass-media din Republica Moldova care promovează principiile presei libere şi oferă asistenţă mass-mediei independente și jurnaliștilor neafiliați politic. API are misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii deschise prin creșterea sustenabilității și a calității presei independente, profesionalizarea jurnaliştilor, consolidarea standardelor deontologiei jurnalistice. API este apreciată pentru campaniile de informare și educare în diferite domenii de interes public (STOP FALS!, „Cere socoteală pentru banii publici!”, „Avere la vedere”), acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare și a accesului la informaţie etc.

 

API este membră a unor organizaţii şi reţele de organizaţii la nivel internaţional şi naţional. De asemenea, API este unul din fondatorii Consiliului de Presă din Republica Moldova – structură naţională de autoreglementare jurnalistică și de mediere a litigiilor dintre instituțiile media şi consumatorii de informaţii. Mai multe informații despre partenerul de implementare în domeniul Media și Comunicare puteți afla accesând paginile web ale Asociația Presei Independente – www.api.md.

 

În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, API contribuie la informarea și creșterea potențialului de implicare a cetățenilor, organizațiilor societății civile și instituțiilor mass-media din regiunile Moldovei, în dezbaterea problemelor și a politicilor locale. În cadrul acestui proiect, API implementează Programul de granturi locale în domeniul Media și comunicare.

Suma disponibilă pentru granturi Media și coomunicare este de 225.000 Euro

 

Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele de media locale și regionale lansat în decembrie 2019 au fost recepționate 31 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 14 organizații beneficiare de granturi. Rezultatele primului concurs de propuneri sunt următoarele le puteti găsi aici.

 

Al doilea apel de propuneri

Pentru apelul doi al concursului de granturi, suma disponibilă este de 89.650 Euro.

 

Detalii privind criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a dosarului, procesul de evaluare și selectare, precum și informații de contact, pot fi găsite în Ghidul solicitantului, disponibil în română și rusă.

 

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente:

  1. Propunerea de proiect, anexa 1;
  2. Bugetul proiectului în Lei moldovenești, TVA 0, anexa 2;
  3. Profilul organizației, anexa 3;
  4. CV-urile echipei de implementare;
  5. Ultimul extras de la Agenţia Servicii Publice privind proprietarii/administratorii;
  6. Copia statutului organizației solicitante;
  7. Situația financiară pentru ultimul an.

Propunerile de proiect vor fi transmise exclusiv prin intermediul platformei https://www.eu4civilsociety.md/ro/login. Pentru a depune dosarul, solicitanții vor crea un cont personal pe pagina de logare și vor selecta pentru aplicare modulul „Media și comunicare”.

 

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 30 noiembrie 2020, ora 18:00.

 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri