Granturi regiunea Nord

În regiunea de dezvoltare Nord (municipiul Bălţi și 11 raioane – Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED”.


Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”
este o organizație națională nonprofit care și-a început activitățile în anul 2005 în zona de nord a Republicii Moldova având scopul de a îmbunătăți condițiile de trai ale populației din mediul rural prin implementarea proiectelor socio-economice.


Pe parcursul ultimilor 14 ani de activitate, în parteneriat cu diverși actori (ONG-uri locale, APL-uri, instituții publice, școli, grădinițe, colegii profesionale, universități, ș.a.) am implementat diferite proiecte pentru atingerea scopului organizației. La fel au fost încheiate parteneriate durabile cu diverse organizații, care-și desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale din țări precum România, Letonia, Polonia, Georgia și alte țări din Uniunea Europeană.


Asociația Obștească „CASMED”
este atentă la nevoile oamenilor, contribuind la îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari, prin oferirea asistenței medico-sociale la domiciliu, instruirea și sprijinirea cetățenilor pentru diferite inițiative civice, în special a persoanelor în etate și a pacienților; susținerea creării grupurilor de autosuport, sprijinirea autorităților publice locale ca localitățile să devină mai prietenoase pentru cetățeni; inclusiv sprijinirea prestatorilor de servici sociale, prin oferirea serviciilor de consultanță, instruire și asistență tehnică.


Prin intermediul proiectului aceste organizații vor avea scopul de a stimula comunitățile locale și organizațiile societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Pentru atingerea scopului dat, vor lucra în domeniul creării și fortificării capacităților asociațiilor locale în procesul de planificare participativă, monitorizarea procurărilor/achizițiilor și asigurarea durabilității investițiilor în infrastructura locală. Ele vor susține dezvoltarea socio-economică durabilă a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi către organizațiile societății civile pentru implementarea de mici proiecte.


Drept beneficiari ai acestui proiect vor fi cel puțin 20 de organizații ale societății civile, care vor beneficia de suport financiar sub forma de granturi, 100 reprezentanți ale APL-urilor și aproximativ 20.000 de cetățeni, locuitori din zona de nord a țării.


Mai multe informații despre partenerii de implementare în regiunea Nord puteți afla accesând pagina web a partenerilor proiectului -
www.procore.md și www.casmed.md .


Suma disponibilă
pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord este de 750.000 Euro.

Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea Nord, lansat în noiembrie 2019, au fost recepționate 89 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 24 organizații beneficiare de granturiiar suma totală a granturilor acordate se ridică la 668.840 euroRezultatele primului concurs de propuneri sunt următoarele le puteti găsi aici.


Al doilea apel de propuneri

Pentru apelul doi al concursului de granturi, suma disponibilă este de 81.160 Euro.


În cadrul concu
rs
ului de granturi în regiune se vor acorda granturi medii, respectând următoarele condiții:

 

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experiență necesară

Medii

Minim 20.000 - Maxim 30.000

Până la 6 luni

Mai mult de 1 an


Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română și rusă).  


Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente:

  1. Propunerea de proiect, anexa 1 (română sau rusă);
  2. Bugetul proiectului în MDL, TVA 0, anexa 2, (română sau rusă);
  3. Profilul organizației, anexa 3 (română sau rusă);
  4. CV-urile echipei de implementare;
  5. Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenţia Servicii Publice din anul 2020;
  6. Copia statutului înregistrat al organizației;
  7. Situația financiară pentru ultimul an depuse la Biroul Național de Statistică.

 


Propunerile de proiect vor fi transmise exclusiv prin intermediul platformei https://www.eu4civilsociety.md/ro/login. Pentru a depune dosarul, solicitanții vor crea un cont personal pe pagina de logare și vor selecta pentru aplicare modulul „Regiunea NORD”.

Consultați Ghidul pentru crearea contului și depunerea propunerii de proiect prin intermediul platformei de pe site.


Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 10 decembrie 2020, 18:00


Programul de granturi locale
este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri