Granturi regiunea Nord

În regiunea de dezvoltare Nord (municipiul Bălţi și 11 raioane – Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED”.

 

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” este o organizație națională nonprofit care și-a început activitățile în anul 2005 în zona de nord a Republicii Moldova având scopul de a îmbunătăți condițiile de trai ale populației din mediul rural prin implementarea proiectelor socio-economice.

Pe parcursul ultimilor 14 ani de activitate, în parteneriat cu diverși actori (ONG-uri locale, APL-uri, instituții publice, școli, grădinițe, colegii profesionale, universități, ș.a.) am implementat diferite proiecte pentru atingerea scopului organizației. La fel au fost încheiate parteneriate durabile cu diverse organizații, care-și desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale din țări precum România, Letonia, Polonia, Georgia și alte țări din Uniunea Europeană.

Asociația Obștească „CASMED” este atentă la nevoile oamenilor, contribuind la îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari, prin oferirea asistenței medico-sociale la domiciliu, instruirea și sprijinirea cetățenilor pentru diferite inițiative civice, în special a persoanelor în etate și a pacienților; susținerea creării grupurilor de autosuport, sprijinirea autorităților publice locale ca localitățile să devină mai prietenoase pentru cetățeni; inclusiv sprijinirea prestatorilor de servici sociale, prin oferirea serviciilor de consultanță, instruire și asistență tehnică.

Prin intermediul proiectului aceste organizații vor avea scopul de a stimula comunitățile locale și organizațiile societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Pentru atingerea scopului dat, vor lucra în domeniul creării și fortificării capacităților asociațiilor locale în procesul de planificare participativă, monitorizarea procurărilor/achizițiilor și asigurarea durabilității investițiilor în infrastructura locală. Ele vor susține dezvoltarea socio-economică durabilă a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi către organizațiile societății civile pentru implementarea de mici proiecte.

Drept beneficiari ai acestui proiect vor fi cel puțin 20 de organizații ale societății civile, care vor beneficia de suport financiar sub forma de granturi, 100 reprezentanți ale APL-urilor și aproximativ 20.000 de cetățeni, locuitori din zona de nord a țării.

Mai multe informații despre partenerii de implementare în regiunea Nord puteți afla accesând pagina web a partenerilor proiectului - www.procore.md și www.casmed.md .

 

Suma disponibilă pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord este de 750.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experiență necesară

Mici

Până la 10.000

Până la 6 luni

Până la 1 an

Medii

Până la 30.000

Până la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Până la 50.000

Până la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română și rusă).  

Data limită de depunere a propunerilor de proiect a fost 26 decembrie 2019 pentru proiectele mici și 31 ianuarie 2020 pentru proiectele medii și mari. 

Rezultatele primului concurs de propuneri sunt următoarele:

Granturi mici, până la 10 000 Euro:

 • AO „Consiliul Raional al Tinerilor din Florești'', r. Florești;
 • AO „Băxani - Casa Părintească”, r. Soroca;
 • AO TINERGIE-Perspective și Dezvoltare”, mun. Bălți;
 • AO „Aripi de Viață” r. Edineț;
 • AO Asociația republicană pentru inițiative sociale ”ARIS” (AO ”ARIS”), mun. Edineț;
 • AO „Eco-Protect”, r. Edineț.

Granturi medii, până la 30 000 Euro:

 • AO Asociația Dezvoltare Durabilă “Mileniul III”, r. Sîngerei;
 • AO „Centrul de Consultanță şi Şcolarizare în Agricultură Glodeni”, r. Glodeni;
 • AO a Părinților în Sprijinul Învățămîntului, r. Florești;
 • AO Uniunea de persoane juridice Asociaţia Producătorilor Agricoli „TERAGRONORD”, r. Soroca;
 • AO „Colaborare”, r. Edineț;
 • CIDP „ANIMA”, mun. Bălți.

Granturi mari, până la 50 000 Euro:

 • AO a părinților și pedagogilor „Cantemir Nord”, mun. Bălți;
 • AO „Pro Comunitate Băhrinești” , r. Florești;
 • Centrul de Orientare și Promovare Europeană „Dialog”, r. Sîngerei;
 • AO „Demos”, mun. Edineț;
 • AO Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”, mun. Soroca;
 • AO „Centrul de Dezvoltare Comunitara Integrata”, mun. Chișinău;
 • AO „Alianța Fermierilor din raionul Drochia", r. Drochia;
 • AO „Plai”, r. Edineț;
 • AO „Cutezătorul”, r. Fălești;
 • AO „Viitorul”, r. Fălești;
 • AO Centrul de Resurse „Univers”, mun. Drochia;
 • AO „LocalInvest”, r. Rîșcani

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri