UE-GIZ // #stămacasă, dar lucrul continuă

În contextul hotărârii Parlamentului Republicii Moldova din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul țării, până la data de 15 mai 2020, foarte multe companii/organizații și-au sistat activitatea total sau parțial… nu și în cazul ”Pro Cooperare Regională” și al partenerului său de implementare AO ”CASMED”, sau al partenerului Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cât și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Echipele organizațiilor implementatoare și ale partenerilor, dând curs îndemnului autorităților #stațiacasă și trecând la lucrul de la distanță/de acasă.

În același timp, credem că mulți vor cădea de acord, acest lucru ne-a solicitat și ne solicită mai mult efort, decât în condiții normale de muncă. De ce? Deoarece mulți dintre noi avem familii, iar prezența noastră, a tuturor, acasă, presupune mai multe activități, pe lângă cele desfășurate în mod normal la oficiu. Ai un calculator în casă, iar pe lângă faptul că ai responsabilitățile tale față de angajator, mai ești nevoit să cedezi locul soțului/soției, căci și el/ea au de lucru, mai ai minim un copil, care, chiar dacă-i de grădiniță, are și el niște teme care-ți sunt transmise de educator și trebuie finisate în timpul zilei. Iar în cazul, în care în familie sunt mai mulți membri (grădiniță, școală, colegiu/universitate), atunci lucrul de acasă devine deja o adevărată provocare. Calculatorul suprasolicitat, iar părinții își spun în gând „Sfântă-i grădinița/școala”… 😊

Chiar și în condițiile enunțate mai sus, membrii Comisiei de evaluare și ai echipei de implementare au făcut un lucru enorm, reușind să efectueze evaluarea a 68 concepte de proiecte depuse la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, care au trecut etapa evaluării administrative. În procesul evaluării conceptelor s-a observat faptul, că majoritatea aplicanților au fost atenți la sesiunile de informare, organizate în teritorii și au studiat minuțios Ghidul aplicantului Programului de Granturi Locale, înaintând propuneri de proiecte foarte interesante, obiectivele cărora s-au axat pe misiunea și obiectivele generale ale programului de granturi.

Ca și la orice concurs, membrii comisiei au oferit punctaj individual fiecărui concept, urmare a cărui fapt pragul minim de trecere a fost depășit de 27 de organizații! Conceptele de proiecte, depuse de aceste organizații, au trecut în următoarea etapă, cea a vizitelor de verificare în teritoriu. În același timp, suma totală solicitată de toate aceste 27 de organizații, atinge valoarea de 890 000 euro. Reamintim, că valoarea totală a grantului, disponibilă pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord este de 750 000 euro. Drept urmare, vizitele în teritoriu au o însemnătate majoră în procesul de identificare a proiectelor, care urmează a fi înaintate către Delegația Uniunii Europene cu recomandarea de a fi finanțate.

În același timp, membrii echipei de implementare își exprimă recunoștința tuturor organizațiilor, echipele cărora au depus o muncă enormă în procesul de scriere a propunerilor de proiecte înaintate. Iar pentru cei care nu se regăsesc în lista de mai jos, sperăm că această nereușită să fie pentru dumneavoastră un imbold de a aplica cu noi idei, noi propuneri de proiecte, care ar duce la dezvoltarea localităților și abilitarea locuitorilor, pe care îi reprezentați și la alți finanțatori.

În cazul, în care nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei sau doriți careva informații adiționale, vă rugăm să urmați procedura de depunere a sesizărilor, care este stipulată în  art. 9 din Ghidul Solicitantului.

În cele ce urmează aveți ocazia să luați cunoștință cu lista propunerilor de proiecte selectate pentru etapa vizitelor în teritoriu, ceea ce nu presupune însă, că toate propunerile vor fi acceptate spre finanțare. Deci, competiția continuă, urmând încă o etapă de selectare.


Programul de granturi face parte din proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”, implementat de AO ”Pro Cooperare Regională”, în parteneriat cu AO ”CASMED”. Proiectul este implementat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice.