Valorificam potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova

Începând cu 1 ianuarie 2022, Fundația Europa de Est în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact implementează proiectul „Valorificăm potențialului ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”. Proiectul de 36 de luni își propune să împuternicească ONG-urile să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care să contribuie la creșterea economică durabilă a comunităților. Proiectul propune un program de consolidare a capacităților, în special în ceea ce privește managementul de afaceri și financiar atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru centrele regionale de afaceri sociale, care vor ghida în continuare întreprinderile sociale.Cu sprijinul proiectului, ONG-urile vor împuternici persoanele defavorizate (tineri, persoane cu nevoi speciale, imigranții, romii, vârstnici etc.) să fie incluse social și economic pe piața muncii. În cadrul proiectului va fi creat un ecosistem favorabil dezvoltării întreprinderilor sociale prin accesul la consultări profesionale la nivel regional și creșterea gradului de conștientizare prin campanie media la nivel național cu privire la antreprenoriatul social.

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici.