Tehnici și abordări comune de comunicare și vizibilitate discutate cu partenerii proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”

 

În perioada 25-26 februarie, organizațiile partenere ale proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” au participat la cel de al patrulea eveniment comun de creștere a capacităților și coordonare a acțiunilor în cadrul proiectului. 

Scopul instruirii a fost de a oferi organizațiilor regionale implicate în proiect oportunitatea de a crea împreună premisele unei comunicări coerente prin înțelegerea importanței comunicării interne în cadrul proiectului, a construcției de mesaje folosite ulterior în mod unitar, a deprinderii unor bune practici și tehnici de comunicare eficiente atât în masă (relaționare cu mass-media eficace și social media inspirațional), cât și la nivel interpersonal, în situații normale de implementare de proiect finanțat de Uniunea Europeană, dar și în situații de criză.

În baza acestor discuții, se va elabora un manual de vizibilitate al proiectului, care va fi aplicat de către GIZ, organizațiile partenere, precum și de viitorii beneficiari de granturi locale. Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” și Programul de Granturi Locale este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).