Reformele europene, dezvoltarea durabilă și democrația locală vor fi promovate de ONG-uri și mass-media regionale

Reformele europene, dezvoltarea durabilă și democrația locală vor fi promovate de ONG-uri și mass-media regionale 

Asociația Presei Independente (API) lansează proiectul „Societatea civilă şi media regionale în sprijinul reformelor europene, dezvoltării durabile și participării cetățenilor la consolidarea democrației locale”. Acesta va fi implementat în perioada octombrie 2019 – septembrie 2021 și își propune să ofere susținere financiară, instruire şi consultanță profesională organizațiilor societății civile şi mass-media regionale pentru promovarea valorilor europene în regiuni.

Activitățile vor fi realizate de API în următorii doi ani, în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La prima etapă de realizare a proiectului, API în parteneriat cu GIZ va selecta 15 parteneri locali, organizații ale societății civile sau parteneriate dintre ONG-uri și instituiții mass-media din diferite regiuni ale țării, care vor beneficia de programe de instruire și servicii de consultanță din partea celor mai buni experți din Moldova. Ulterior, partenerii vor beneficia și de subgranturi de până la 15.000 Euro pentru producerea și diseminarea materialelor promoționale la tema asistenței europene pentru dezvoltarea durabilă.

Programele de instruire şi consultanță vor acoperi subiecte precum: producerea de conținut media inovativ, strategii de comunicare, organizarea de evenimente publice și instrumente de advocacy. Astfel, partenerii locali vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de a produce conținut media profesionist, care să promoveze valorile Uniunii Europene și suportul UE în dezvoltarea durabilă a regiunilor Moldovei. De asemenea, partenerii proiectului vor participa la sesiuni de instruire privind organizarea dezbaterilor publice pentru a discuta cu cetățenii despre asistența UE pentru dezvoltarea regională, calitatea serviciilor publice în localitățile lor şi participarea în procesul decizional.

În anul doi al proiectului, API va desfășura o amplă campanie de informare și sensibilizare a publicului privind valorile europene și sprijinul oferit de UE pentru modernizarea Republicii Moldova. 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).