Programul de granturi locale a fost lansat în Regiunea de Dezvoltare Sud

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) a lansat la 18 noiembrie, Programul de granturi locale pentru regiunea de dezvoltare Sud în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Organizațiile societății civile din regiunea de sud au acces la Programul de granturi locale cu un buget total de 600 mii euro. Granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile pentru implementarea ideilor inovative de abilitare a cetățenilor prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în 4 domenii de referință:

  • Infrastructură pentru apă și canalizare;
  • Gestionarea deșeurilor;
  • Eficiență energetică;
  • Mediu și schimbări climatice.

Elena Spînu, consultantă abilitarea cetățenilor, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei: „Este important să asigurăm implicarea cetățenilor, femeilor și bărbaților în egală măsură, în toate procesele ce țin de planificarea, bugetarea și prestarea serviciilor publice locale. Orice acțiuni și proiecte care duc la îmbunătățirea acestor servicii trebuie să fie transparente și participative. Cetățenii, prin intermediul organizațiilor societății civile, trebuie să responsabilizeze autoritățile locale, însă, în același timp, trebuie să conștientizeze problemele legate de prestarea serviciilor publice și să-și îndeplinească obligațiile lor de clienți ai acestor servicii. În cadrul proiectului vom încuraja și vom susține participarea reprezentanților diferitor grupuri vulnerabile – persoane în etate, persoane cu dizabilități, minorități etnice și, neapărat, implicarea tinerilor.”

Anunțul de lansare a Programului de granturi locale a fost făcut de Silvia Strelciuc, directoare executivă CRAION CONTACT-Cahul, în cadrul conferinței de presă. Potrivit Silviei Strelciuc, acest program de granturi vine să contribuie atât la dezvoltarea societății civile din regiunea de dezvoltare Sud, cât și să stabilească o legătură strânsă între principalii actori comunitari: organizații ale societății civile (OSC), cetățeni și APL.

„În cadrul proiectului ne propunem să reanimăm participarea civică a cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud prin atragerea și implicarea mai activă a acestora în procesele decizionale ce vizează politicile din domeniul serviciilor publice locale. Un element important este că noi, ca organizație din regiune, vom lucra cu alte organizații de la firul ierbii, care cunosc bine problemele locale și soluțiile, dar care, deseori, nu au resursele necesare pentru realizarea inițiativelor comunitare și implicarea cetățenilor, iar uneori nici capacități suficiente. La nivel de regiune, vom asigura o sinergie a eforturilor OSC-urilor și altor structuri interesate (grupuri de inițiativă locale, comitete locale de cetățeni) în implementarea unor proiecte inovative, bazate pe nevoile tuturor cetățenilor, inclusiv din grupurile dezavantajate, stimulând activ implicarea tinerilor. Credem cu certitudine că, după realizarea programului, valorificarea investițiilor UE sau ale altor țări în regiunea de dezvoltare Sud va fi un proces mult mai eficient, transparent și cu responsabilitate asumată atât de APL ca prestator de servicii publice locale, cât și de cetățean ca beneficiar și consumator final” a mai declarat Silvia Strelciuc.

Vor fi acordate granturi mici până la 10.000 Euro, medii până la 30.000 Euro și mari până la 50.000 Euro. La etapa a doua de implementare a proiectului în regiune va fi creată rețeaua de OSC-uri regionale menită să promoveze schimbul de experiență și bune practici de cooperare cu autoritățile locale și regionale în furnizarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Sud, partenerul proiectului este Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor CONTACT-Cahul.