ONG-urile și mass-media locale – promotori ai serviciilor publice în regiuni

Timp de doi ani, Asociația Presei Independente (API), cu suportul financiar al Uniunii Europene, în parteneriat cu mai multe organizații ale societății civile și mass-media locale și regionale, a desfășurat o amplă campanie de informare și sensibilizare a publicului privind serviciile publice de calitate în regiuni și sprijinul oferit de UE pentru modernizarea Republicii Moldova. Rezultatele și impactul activităților proiectului „Societatea civilă şi media regionale în sprijinul reformelor europene, dezvoltării durabile și participării cetățenilor la consolidarea democrației locale”, au fost prezentate la 25-26 octombrie 2021, în cadrul unui eveniment public.   

În octombrie 2019, API lansa un proiect destinat ONG-urilor și mediei regionale, în scopul promovării reformelor europene și consolidării democrației locale. Una din componentele de bază ale proiectului a fost Programul de Granturi Media și Comunicare, prin intermediul căruia a fost oferită susținere financiară, instruire şi consultanță profesională ONG-urilor și mass-media regionale, iar beneficiarii au desfășurat campanii inovative de informare la tema implicării cetățenilor în procesele decizionale privind serviciile publice de calitate în domeniile: apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiență energetică, protecția mediului. Ca rezultat al Programului de Granturi, Media și Comunicare, 21 de organizații au realizat 23 de proiecte de informare și sensibilizare a cetățenilor.

La începutul evenimentului, Petru Macovei, directorul executiv API, a menționat că Programul de Granturi Locale a contribuit la consolidarea capacităților organizaţiilor neguvernamentale şi ale redacţiilor locale nu doar de a informa, dar şi de a-i mobiliza pe locuitorii din regiuni să contribuie la dezvoltarea comunităţilor şi a țării. „Sunt convins că ceea ce am făcut împreună în acești doi ani este o punte pentru alte activități și proiecte la fel de interesante, cu și mai mare eficiență. Am pus temelia unor rezultate bune de viitor în comunitățile voastre”, a spus P. Macovei.

Experții implicați în activitățile proiectului confirmă că realizarea unor astfel de campanii de comunicare este un proces complex, iar succesul rezidă în înțelegerea necesităţilor grupului țintă şi în implicarea beneficiarilor înşişi în activităţile planificate. Inga Burlacu, expertă în comunicare: „Este extraordinar ce schimbări pot produce proiectele investiționale care îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor, schimbă la față satele sau orașele noastre. Dar un obiectiv complicat de atins este schimbarea atitudinii oamenilor, a comportamentului lor, astfel ca investițiile să fie sustenabile în timp. Schimbarea atitudinii este o prerogativă a instituţiilor mass-media, care au puterea cuvântului și pot genera aceste schimbări. Sunt niște procese care durează în timp, dar sunt posibile. Avem o multitudine de instrumente de comunicare și este  important să planificăm eficient eforturile de comunicare în raport cu fiecare auditoriu și să planificăm o comunicare constantă”.

Beneficiarii Programului de Granturi, Media și Comunicare povestesc că au încercat să găsească cele mai creative modalităţi de a ajunge la un număr cât mai mare de oameni din comunităţile locale. Elena Cobăsneanu, directoare AO Info-Dava, Soroca: „Discutam cu colegii inițial cu ce am putea fi noi deosebiți și ne-am propus să lucrăm cu elevii în acest proiect. Am fost surprinși să constatăm că elevii cunosc destul de bine problemele cu care se confruntă localitățile lor: probleme de mediu, tăieri ilicite de păduri, gunoiști neautorizate, calitatea apei din fântâni. Cunosc problemele și vorbesc despre acestea cu părinții lor. Pe durata proiectului noi am informat peste 80 de mii de cititori și utilizatori ai platformelor noastre media despre problemele de mediu din raionul Soroca, poluarea râului Nistru, lipsa stației de epurare etc.”. Vitalie Hotnogu, AO Cahul 2030: „Mă mândresc cu proiectul pe care l-am implementat. Am vrut să promovăm ce înseamnă UE pentru raionul Cahul, impactul investițiilor Uniunii Europene în zona de sud. Ne-am gândit să realizăm produse, pe care oamenii să le perceapă nu doar ca pe o informare generală, dar ca pe ceva mai distractiv. Doar cu un telefon mobil și o dronă, colegii mei au putut filma cinci episoade ale unei emisiuni Pe urma banilor UE în raionul Cahul, au vizitat pe biciclete 27 de localități în două săptămâni. Am relatat despre proiecte de infrastructură, apă și canalizare, deșeuri, despre Programul EU for Moldova, unde Cahulul este o regiune cheie. Filosofia noastră a fost că oamenii trebuie să știe despre tot ce se întâmplă în regiunea lor și din ce surse vin banii investiți în localitățile lor”.

Instituţiile mass-media sunt catalizatori ai schimbărilor sociale

La eveniment a participat și Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Secției Operațiuni la Delegația UE în Republica Moldova. „Este o plăcere pentru mine să văd rezultatele minunate care au fost obținute cu sprijinul UE. Vreau să felicit și să le mulțumesc organizațiilor societății civile, API și cetățenilor care s-au implicat și au asigurat reușita acestui program. UE a acordat sprijin, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor oferite la nivel local și, în același timp, la consolidarea responsabilității autorităților publice și a cetățenilor. Asta va îmbunătăți nivelul de viață al cetățenilor și va asigura un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare. Prin intermediul acestui proiect a fost oferit sprijin de circa 100 de milioane de lei pentru consolidarea organizațiilor societății civile. Abilitarea instituțiilor media este esențială şi în exercitarea funcției de „câine de pază” a societății pentru a contribui la prevenirea corupției. Am văzut exemple concrete, când printr-o bună cooperare între cetățeni și APL, s-au obținut îmbunătățiri semnificative, iar instituțiile media au fost catalizatori ai schimbărilor sociale. Vă îndemn să continuați”, a spus reprezentantul Delegaţiei UE.

Valentina Pleșca, șefă Unităţii Abilitarea Cetățenilor, GIZ Moldova, a accentuat că rezultatele frumoase ale proiectelor sunt apreciate nu doar de partenerii externi, dar în primul rând de cetățeni moldoveni. „Prin intermediul conținutului mediatic, oamenii au fost informați calitativ şi interesant despre provocări la capitolul protecția mediului, managementul deșeurilor, apă, canalizare și tot ce ține de eficiența energetică, cărora trebuie să le facem faţă în Republica Moldova. Cred că organizaţiile regionale de media pot fi considerate parte a mecanismului de îmbunătățire a acestor aspecte, anume prin informarea corectă și profesionistă a cetățenilor”.  

În cea de-a doua zi a evenimentului au avut loc paneluri de discuție cu reprezentanți ai unor organizații ai societății civile naționale și locale, experți în diverse domenii, care au abordat provocările și soluțiile care pot îmbunătăţi protecția mediului, managementul deșeurilor solide, alte probleme comunitare actuale. Una din concluziile panelurilor de discuții a fost că orice provocare, atât în domeniul serviciilor publice, cât și în alte domenii trebuie să fie abordată din perspectiva parteneriatelor. Anume parteneriatul, receptivitatea, implicarea și contribuțiile autorităților centrale și locale, dar şi a organizațiilor societății civile și cetățenilor pot asigura rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitățile.

În cadrul evenimentului au fost anunţate rezultatele și premiați câștigătorii concursului naţional „Jurnaliștii – pentru cetățeni și comunități active”, desfășurat de API în cadrul aceluiași proiect.  

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).