Programul de granturi locale al UE pentru organizațiile societății civile: Lecții învățate și recomandări

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de GIZ în perioada 2019-2021, a oferit sprijin organizațiilor societății civile (OSC) să asigure participarea cetățenilor la procesele decizionale la nivel local și regional, inclusiv la guvernarea proiectelor de investiții publice.

Programul de granturi locale finanțat de UE, implementat în cadrul proiectului, a urmărit abilitarea cetățenilor prin participarea activă și constructivă la procesele locale de luare a deciziilor privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice în comunitățile lor, prin: implicarea cetățenilor în procesele de dezvoltare, monitorizarea și evaluarea politicilor și deciziilor, proiectarea și furnizarea de servicii publice locale; sensibilizarea publicului cu privire la problemele legate de furnizarea de servicii publice, eficiența energetică și mediul înconjurător; încurajarea cetățenilor să se aboneze și să plătească pentru servicii publice de calitate

În cadrul proiectului, GIZ a încheiat acorduri de grant cu patru OSC regionale (una per regiune de dezvoltare – Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), identificate pe baza unui apel de concepte și care au oferit sprijin în implementarea PGL pe o perioadă de doi ani. Pe lângă aceasta, a fost încheiat un acord de grant cu un OSC pe domeniul mass-media pentru a sprijini Proiectul prin elaborarea și desfășurarea de campanii de creștere a gradului de conștientizare pe sectoarele vizate, instruirea reprezentanților mass-media în abordarea subiectelor socio-economice și de dezvoltare durabilă, precum și sub-grantări OSC-urilor de media și instituții media locale și regionale pentru implementarea proiectelor de informare și conștientizare la scară mai mică.

În timpul implementării Proiectului, GIZ și OSC-urile sale partenere s-au confruntat cu mai multe provocări, dar au întâlnit și oportunități pentru atingerea cu succes a obiectivelor sale. Documentul, disponibil în limbile română și engleză, prezintă contextul și domeniile de intervenție, abordarea adoptată și, cel mai important, lecțiile cheie învățate cu unele recomandări pentru alte proiecte care au în vedere sau tocmai au inițiat intervenții similare de cooperare cu OSC și programe de granturi.