Document de pozitie al organizațiilor societății civile privind managementul deșeurilor solide în Republica Moldova

Pe 3 iunie 2021, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, a organizat evenimentul național „Managementul deșeurilor solide în Republica Moldova: provocări și soluții ale societății civile”.

În cadrul evenimentului a fost prezentat un document de poziție al organizațiilor societății civile privind managementul deșeurilor solide, care conține o serie de provocări din sector și recomandări de îmbunătățire a situației în domeniul MDS din perspectiva actorilor importanți, precum și detalierea rolului societății civile în acest proces:

  • Autoritățile publice centrale vor aborda problema managementului deșeurilor drept una dintre cele mai importante și vor identifica soluția de țară cea mai potrivită, în baza situației reale din localități și a unui dialog constructiv cu autoritățile publice locale, OSC și cetățeni.
  • Autoritățile publice locale vor elabora planuri locale de management al deșeurilor alături de OSC și cetățenii activi, precum și vor monitoriza sistematic implementarea acestora. 
  • Organizațiile societății civile vor implica locuitorii în cea mai largă gamă de activități, menite să majoreze contribuția acestora la sistemul de management al deșeurilor.
  • Mass-media își va continua misiunea de a informa oamenii corect și imparțial cu privire la problemele reale ale societății. 

Mai multe recomanări sunt prezentate în Documentul de poziție final, disponibil în limbile română, rusă și engleză.