Asociaţia Presei Independente (API) a finalizat evaluarea administrativă şi tehnică a dosarelor depuse la Programul de granturi locale, Media și Comunicare

În luna februarie 2020, Grupul de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai Asociaţiei Presei Independente (API) și Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Germaniei (GIZ) au realizat evaluarea administrativă a celor 31 de propuneri de proiecte, depuse în cadrul Programului de granturi locale, Media și Comunicare, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de GIZ în parteneriat cu API.

Din totalul de 31 de propuneri de proiecte depuse, doar 23 au trecut evaluarea administrativă, celelalte 8 propuneri au fost respinse pentru că nu au întrunit cerinţele obligatorii potrivit Ghidului Solicitantului.

Ulterior, 23 de propuneri de proiecte au fost evaluate tehnic, iar Grupul de lucru a stabilit punctajul minim necesar pentru a fi admise la etapa următoare – vizitele de documentare. Ca urmare a rezultatelor obţinute: 15 propuneri de proiecte au acumulat punctajul minim necesar şi urmează a fi verificate prin vizite în teren, iar alte 8 proiecte nu au fost admise a trece la etapa următoare.

Lista celor 15 ONG-uri preselectate pentru vizite de documentare este disponibilă aici.

Rezultatele finale ale procesului de selectare vor fi publicate pe site-urile Eu4civilsociety.md și Api.md.

Proiectul „Societatea civilă şi media regionale în sprijinul reformelor europene, dezvoltării durabile și participării cetățenilor la consolidarea democrației locale” implementat de API își propune să ofere susținere financiară, instruire şi consultanță profesională organizațiilor societății civile şi mass-media regionale pentru promovarea valorilor europene în regiuni.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).