Un nou program de granturi UE lansat

Un nou program de granturi, în valoare totală de 700.000 euro, destinat întreprinderilor existente, start-up-urilor și inițiativelor de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni a fost lansat pe 18 mai. Asistența financiară pentru dezvoltarea sectorului privat din ambele regiuni-cheie este acordată de Uniunea Europeană, în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

Una din cele 3 cateogrii ale apelului este Sprijin pentru inițiative de antreprenoriat social, cu granturi a câte 20.000 euro. Solicitanții eligibili - Grup de persoane înregistrate ca entitate juridică în raioanele Cahul sau Ungheni până la acordarea suportului financiar sau companii existente, antreprenori înregistrați în raioanele Cahul sau Ungheni care își propun să dezvolte, finanțeze și implementeze inițiative răspuns la problemele sociale, culturale sau de mediu fără a genera profit sau pentru a reinvesti profitul în scopuri sociale.

Asistența financiară va putea fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii în scopul dezvoltării afacerii, promovării modelelor de economie circulară, creării de noi locuri de muncă, sporirii atractivității regiunilor-cheie pentru noi investiții. Programul de granturi va fi însoțit și de activități de mentorat și instruiri gratuite pentru a stimula cultura antreprenorială a regiunilor cheie.

Condițiile detaliate ale concursului și formularele de aplicare sunt publicate pe paginile web www.eu4cahul.md , www.eu4ungheni.md.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este 15 iunie 2021, ora 17.00.