58 de propuneri de proiect sunt examinate de grupul de lucru în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”

 

31 ianuarie 2020, a fost data limită de depunere a propunerilor de proiect la Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT”.

La momentul actual, comisia de evaluare evaluează 58 de propuneri, selectate pentru etapa evaluării de conținut:

10 propuneri din categoria proiectelor mici în sumă totală solicitată de  91 843 euro

11 propuneri din categoria proiectelor medii cu un buget total solicitat de 268 464 euro

37 propuneri din categoria proiectelor mari cu un buget total solicitat de 1 808 409 euro

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).