UE // Termeni de referință privind selectarea unei Organizații a Societății Civile pentru realizarea activităților de abilitare a cetățenilor

1. Context

Misiunea anunțată este parte a Programului de granturi locale, lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Partener al proiectului în Regiunea de Dezvoltare Sud este AO Centrul „CONTACT-Cahul”, care implementează proiectul „Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”. Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2021. Anunțul este lansat în cadrul Programului de granturi locale (PGL) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud finanțat de UE. 

 

2. Informații generale.

Scopul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției. Până la moment în cadrul proiectului au fost contractate 18 organizații ale societății civile (OSC) beneficiare ale Programului de granturi locale al UE, care realizează proiecte de abilitare a cetățenilor pentru participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în 4 domenii de referință:

-          Infrastructură pentru apă și canalizare;

-          Gestionarea deșeurilor;

-          Eficiență energetică;

-          Mediu și schimbări climatice.

 

Obiectivul concursului este identificarea unei organizații a societății civile din rândul OSC beneficiare a PGL din cadrul proiectului „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”, interesată să valorifice pe larg experiențele de succes în lucrul cu cetățenii acumulate în procesul de implementare a proiectului.

Astfel organizația selectată va realiza activități de abilitare și mobilizare a cetățenilor și societății civile din Regiunea de Dezvoltare Sud prin fructificarea practicilor de succes acumulate în abilitarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice locale în spații geografice noi și diseminarea activă a lecțiilor învățate. 

 

Organizația selectată va implementa un proiect în care se va replica experiența acumulată de lucru cu cetățenii pe parcursul implementării proiectului din cadrul PGL, apel I și apel II. Practicile de succes vor fi împărtășite cu cetățeni din alte localități/raioane decât cele în care a fost realizate activitățile curente.

Perioada de realizare

Perioada de realizare a activităților este de 2 luni de la data semnării contractului de grant.


3. Buget și costuri eligibile:Suma totală disponibilă pentru acest contract este până la 206 000 MDL

Termenii de referință, împreună cu Anexele, îi găsiți la următorul link:  https://drive.google.com/drive/folders/1u18Nc0saSF319zqE4SpHscXv8ZGw46C4?usp=sharing

Termenul de depunere a proiectelor – 02 august 2021, ora 16.00.