UE // Proiecte de eficiență energetică și impactul acestora asupra problemelor de mediu – tema celei de-a treia mese rotunde, realizată în cadrul Programului de granturi locale din Regiunea de dezvoltare Centru

AO AGER în parteneriat cu AO ADR „Habitat” a organizat cea de-a treia masă rotundă din cadrul Programului de granturi locale Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile, finanțat de Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc pe 27 aprilie în format online, unde circa 40 de participanți, inclusiv reprezentanți ai 22 de ONG-uri, responsabili din cadrul Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Mediu, dar și experți din domenul energetic, au discutat despre provocările și impactul implementării proectelor de eficiență energetică.

La debutul mesei rotunde, 6 organizații nonguvernamentale - IDIS „Viitorul”, AO „Centrul de Inovare și Politici din Moldova”, AO „Expresul”, AO „Renaștere Rurală”, AO „Femina Nova-Lex Nova” și AO „Echitate”, care sunt beneficiare ale Programului de granturi locale și implementează proiecte în domeniul eficienței energetice în diverse localități din Regiunea Centru, au prezentat informații privind activitățile prin care informează și abilitează cetățenilor, dar și autoritățile publice, realizând campanii de sensibilizare și conștientizare, instruiri, ședințe de monitorizare, etc.

Reprezentanții celor 6 ONG-uri, prin proiectele pe care le realizează, își propun promovarea eficienței energetice, astfel încât mesajele lor să ajungă atât la autorități, cât și la cei mai mici consumatori, elevii, copii. Conform acestora, utilizarea eficientă a energiei are impact nu doar prin reducerea conștientă şi intenționată a consumului de resurse energetice, ceea ce are drept rezultat economii la bugetul public sau personal, dar și asigură, totodată, protecția mediului ambiant și securitate energetică. Pentru Republica Moldova eficiența energetică este una din soluții pentru problema securității energetice, deoarece la moment statul nostru depinde de 75 % din resursele energetice importate.

Reprezentanții structurilor de Mediu din RM apreciază efortul ONG-urilor implicate în aceste proiecte, apreciind realizarea acestora la nivel local.

Cu siguranță implementarea acestor proiecte nu ar fi posibilă fără ajutorul participanților. Conștientizarea faptului ca să consumăm eficient aceasta ne va spori și starea de confort dar și ne va întări relația prietenoasă cu natura”, a menționat Galina Norocea de la Agenția de Mediu. 

Reprezentanta Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Angela Panciuc îndeamnă instituțiile de educație, administrațiile publice să aplice la astfel de granturi pentru a valorifica importanța eficienței energetice.

Conștientizarea masivă a populației mai cu seamă a elevilor este foarte importantă deoarece aceștia asimilează foarte repede informația și vor nu doar discuții dar și implementarea acestor lucruri”, a punctat Panciuc.

Eficența energetică ține de consumul rațional de resurse, este foarte important păstrarea nivelului de viață, creșterea nivelului de confort al oamenilor. Oamenii nu trebuie să se întoarcă în peșteri să trăiască, dar să reducă rațional consumul de resurse energetice, susține expertul în politici energetice, Victor Parlicov.

Toate eforturile în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice astăzi țin de politicii globale în domeniul schimbării climatice. Toate aceste eforturi depind de omenire și de faptul cât de curând v-a conștientiza consecințelor acțiunilor și inacțiunilor acestora.

În RM este obligatoriu să existe un plan local de eficientizare energetică la nivel de raion. Una din probleme este lipsa de finanțare a proiectelor de eficiență energetică, majoritatea sunt finanțate de către Uniunea Europeană sau alți donatori externi. Societatea civilă poate să ajute primăriile și instituțiile publice să acceseze aceste granturi”, punctează Parlicov.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.