UE // Organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru au participat la o masă rotundă privind Politicile în domeniul managementului deșeurilor solide și impedimente în implimentarea acestora la nivel local

Vineri, 12 februarie 2021, la Chișinău 17organizații beneficiare ale Programului de granturi locale al UE s-au întrunit să discute bunele practici și lecțiile învățate de implicare și implementare în parteneriat cu autoritățile publice a proiectelor de gestionare a deșeurilor. Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”, în calitate de parteneri ai proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană.

La eveniment au participat 38 persoane, inclusiv reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Agenției de Mediu, primari ai localităților Selește (rl Orhei), Răzeni (rl Ialoveni), Sipoteni (rl Călărași), Zubrești (rl Strășeni), Albina (rl Cimișlia) și Greșlești (rl Strășeni).   , Tamara Guvir, expert în domeniul managementului deșeurilor solide și 17 organizații ale societății civile (OSC). Experiența discutată a demonstrat că există bune parteneriate între ONG, grupurile de acțiune locală și autoritățile locale pentru crearea și îmbunătățirea acestor servicii locale.

AO „Iedera – Dubăsarii Vechi”, proiectul „Deșeurile – resurse sau problemă?”

„Este primul proiect pe care îl implementăm și ne-am ciocnit cu diferite dificultăți. Unul dintre impedimente este că nu avem în localitate un depozit de deșeuri amenajat, dar sperăm să soluționăm această problemă. Ne bucurăm că Primăria Dubăsarii Vechi (rl Criuleni)  ne susține și este gata să ne ajute în implementarea proiectului. Avem o echipă de tineri care diseminează informația în toate instituțiile din localitate pentru a mobiliza cetățenii în implicarea colectării selective a deșeurilor. Ne propunem să instalăm în localitate containere și recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor..”

AO „Șerpenenii de Pretutindeni”, proiectul „Un sat curat – oameni sănătoși”

„Noi am reușit să achiziționăm șase tomberoane pentru colectarea gunoiului în s. Șerpeni, r. Anenii Noi. Ne propunem să stopăm aruncarea gunoiului la întâmplare, prin conștientizarea consecințelor de către localnici, dar și responsabilizarea primăriei să evacueze deșeurile în mod regulat. Noi ne-am implicat în curățarea satului, am organizat trei acțiuni ample de colectare a deșeurilor împreună cu circa 40 de localnici. La una din acțiuni, am plantat și 450 de arbori.”

În încheierea evenimentului, Tamara Guvir, expertă națională de mediu, a venit cu câteva recomandări pentru OSC și autorități, inclusiv identificarea în comun a grupurilor vulnerabile și stabilirea tarifelor preferențiale pentru acestea, organizarea campaniilor de sensibilizare privind consecințele arderii deșeurilor, precum și la efectele nerespectării regulilor existente de gestionare a deșeurilor.

Evenimentul este primul dintr-un ciclu total de șase evenimente tematice organizate de AGER și AO „Habitat”. Evenimente similare vor fi organizate și de alți parteneri ai proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” în regiunile Nord, Sud și ATU Găgăuzia.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea de dezvoltare Centru sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.