UE-GIZ // Ziua Europei și Moldova

În fiecare an, de 9 mai, în Europa se sărbătorește Ziua Europei, puțini însă cunosc că la baza Europei de astăzi au stat interesele economice ale mai multor state, prin „… crearea unei Comunităţi a cărbunelui şi oţelului, ai cărei membri urmau să-şi gestioneze împreună aceste două resurse”.

În același timp este de menționat faptul că deja de 70 de ani, țările membre ale Uniunii Europene conviețuiesc între ele asigurând pacea și prosperitatea cetățenilor săi și, în același timp, protejând drepturile politice, sociale și economice.

Mulți dintre noi, măcar o dată, și-au pus întrebarea: de ce ne ajută Uniunea Europeană? Care-i este interesul de a ne oferi atâta suport în diverse domenii? Răspunsul îl putem găsi în următoarele rânduri:

„Interesul Uniunii Europene este foarte clar: vecini stabili, siguri și prosperi sunt esențiali pentru propria stabilitate, securitate și prosperitate. O Moldovă mai puternică – e și o Uniune Europeană mai puternică. „Noi trebuie să exportăm stabilitate… pentru a evita importarea instabilității,” spunea Comisarul UE pentru Politica de Vecinătate, Johannes Hahn.”

Deci, Uniunea Europeană, folosind o parte din resurselor financiare colectate de la contribuabilii săi, participă la ridicarea nivelului de trai a populației noastre prin intermediul diferitor proiecte implementate în toată țara de instituții guvernamentale sau organizatii ale societatii civile.

Dacă ar fi să enumerăm domeniile în care Republica Moldova a primit și încă mai primește suport financiar și asistență tehnică din partea Uniunii Europene, atunci am descoperi că până în prezent practic nu mai sunt domenii în care UE nu și-a oferit sprijinul, și anume: Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, Agricultură, Economie și dezvoltarea afacerilor, Energetic, Transport și infrastructură, Mediu și dezvoltare durabilă, Justiție și poliție, Administrație publică, Cultură, Știință și Educație, Sănătate și incluziune socială, Societatea civilă și Drepturile Omului, Cooperare Transfrontalieră.

Astfel, în perioada 2019 – 2021, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor Republicii Moldova” finanțat de UE și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), se vine cu suport pentru abilitarea cetățenilor din țara noastră prin participarea constructivă la procesele decizionale locale, regionale și naționale. În acest context cetățenii pot să contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice de către administrațiile publice locale, să participe într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionare și întreținere a infrastructurii publice cât și să informeze cetățenii (inclusiv copii) despre investițiile în apă și canalizare (AAC) și managementul deșeurilor solide (MDS), despre problemele de mediu relevante legate de serviciile publice locale, precum și relevanța tarifelor de recuperare a costurilor pentru furnizarea acestora. Acest proiect venind și în contextul proiectelor investiționale implementate până în prezent sau care sunt în stadiu de implementare pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

În Regiunea de Dezvoltare Nord, AO Pro Cooperare Regională în parteneriat cu AO CASMED din Bălți sunt partenerii de implementare a proiectului. Prin implementarea proiectului la nivel regional, organizațiile vor administra un buget de 1 milion de EURO, din care 750 mii EURO urmează a fi oferite drept granturi unui număr de cel puțin 20 de organizații nonguvernamentale din regiune, atât mici, fără experiență cât și organizațiilor mari, cu scopul de a contribui la abilitarea cetățenilor din localitățile pe care le reprezintă cât și dezvoltarea capacităților organizaționale. Până în prezent au fost întreprinși mai mulți pași(informare, recepționare dosare, evaluarea propunerilor de proiecte, vizite în teren), care deja ne apropie tot mai mult de ziua în care urmează a fi semnate contractele de grant, iar organizațiile aplicante să poată începe implementarea proiectelor propuse.

În momentul de față echipa de implementare a finalizat ședințele online cu organizațiile care au fost propuse de a fi vizitate. În același timp, suntem în așteptarea timpului favorabil pentru efectuarea vizitelor în teren care sunt amînate din cauza situației epidemiologice, unde urmează să facem cunoștință mai îndeaproape cu echipele de implementare, problemele identificate de aceștia, care urmează a fi rezolvate prin intermediul proiectelor aplicate la programul de granturi.

Programul de granturi face parte din proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”, implementat de AO „Pro Cooperare Regională”, în parteneriat cu AO ”CASMED”. Proiectul este implementat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

#ZiuaEuropei #ÎmpreunăMaiPuternici #SolidariPentruSanatate #70AniDeclarația Schuman