UE-GIZ // Sesiuni de instruire pentru OSC în vederea pregătirii propunerilor de proiect în cadrul programului de granturi locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” implementează Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). 

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice. În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri, urmărind stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

În vederea oferirii asistenței pentru organizațiilor societății civile și activiști civici pentru pregătirea propunerilor de proiect în cadrul Programului de Granturi Locale, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT” organizează 5 sesiuni de instruire de 1 zi pentru pregătirea propunerilor de proiect.

Cele 5 sesiuni de instruire sunt programate pentru următoarele zile:

  • 23 decembrie 2019 (mun. Chișinău, str. Tighina 49/1, Summit Events and Conference Center, Sala Albastră)
  • 25 decembrie 2019 (mun. Chișinău, str. Tighina 49/1, Summit Events and Conference Center, Sala Albastră)
  • 27 decembrie 2019 (mun. Ungheni, str. Națională, 5, Hotel Vila-Verde Ungheni)
  • 4 ianuarie 2020 (or. Rezina, str. 27 August, 30, sala de conferință a Galanto Cafe)
  • 10 ianuarie 2020 (mun. Chișinău, locația urmează a fi specificată)

Durata fiecărei sesiuni de instruire este de 6 ore (interval orar 10:00 - 16:00). Agenda preliminară a sesiunilor de instruire poate fi accesată aici.

Sunt eligibili să participe în cadrul sesiunilor de instruire reprezentanții organizațiilor societății civile și activiștii civici interesați să aplice pentru granturi în cadrul proiectului „Fii schimbarea: cetățeni implicați - comunități durabile!”

Pentru a vă înregistra la una dintre sesiuni de instruire, vă rugăm să completați online formularul de înregistrare.

Persoană de contact: Olga Diaconu, coordonator de proiect AGER, email:olga.diaconu@ager.md, nr. de telefon.: (+373 22) 853 032, (+373) 68 418 188.

Cheltuielile de transport ale participanților la Sesiunile de instruire NU vor fi rambursate.