UE - GIZ // Curiozități din interior

Suntem în data de 6 martie 2020 și majoritatea aplicanților la Programul de Granturi lansat în Regiunea de Dezvoltare Nord de către AO Pro Cooperare Regională în parteneriat cu AO CASMED în data de 18 noiembrie 2019 își pun întrebarea: Când vor fi rezultatele? Apelul dat fiind lansat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), finanțat de Uniunea Europeană

Aici, multstimații noștri, pentru a vă descrie situația din interior, dați-ne voie să vă aducem câteva cifre, și anume:

Până la termenul limită, 31 ianuarie 2020, 87 de organizații și-au manifestat interesul față de Apelul lansat. Dintre acestea 15 organizații pentru proiectele Mici (până la 10 mii Euro), 20 organizații pentru proiectele medii (până la 30 mii Euro) și 52 de organizații pentru proiectele Mari (până la 50 mii Euro).

Acest fapt ne-a bucurat nespus de mult, demonstrându-ne existența unei societăți civile numeroase în Regiunea de Dezvoltare Nord, care este dornică de a implementa proiecte valoroase la nivelul localităților pe care le reprezintă, cu scopul dezvoltării acestora, dar mai ales a locuitorilor lor.

Per total, au fost descărcate, prelucrate și structurate în jur de 1234 de documente, care au inclus propunerile de proiecte, bugetele, profilurile organizațiilor, extrasele organizațiilor și alte documente solicitare pentru aplicare.

Dacă am vorbi despre sumele solicitate, atunci:

  • -          organizațiile aplicante la Granturile Mici, împreună au solicitat o sumă de 127 577 Euro;
  • -          organizațiile aplicante la Granturile Medii, împreună au solicitat o sumă de 476 599 Euro;
  • -          organizațiile aplicante la Granturile Mari, împreună au solicitat o sumă de 2 474 717 Euro,

sau, altfel spus, împreună cele 87 de organizații au înaintat spre finanțare idei de proiecte în valoare de 3 078 893 Euro. Ceea ce depășește de 4 ori suma de 750 000 Euro disponibilă pentru finanțare din partea donatorului.

În același timp, din totalul aplicanților, evaluarea conformității administrative și a eligibilității au trecut-o cu brio:

  • -          12 propuneri de proiecte mici (2 fiind respinse, iar o propunere și-a greșit destinatarul);
  • -          14 propuneri de proiecte medii (4 fiind respinse, iar 2 propuneri și-au greșit destinatarul) și
  • -          42 propuneri de proiecte mari (10 fiind respinse).

În urma finalinzării evaluărilor, toți aplicanții (cei norocoși și cei mai puțin norocoși) vor primi mesajele de înștiințare.

După cum se poate observa, Comisia de Evaluare are un volum enorm de lucru în studierea obiectivă a fiecărei propuneri de proiect.

În același timp, în baza primelor informații apărute din partea Comisiei de Evaluare, membrii Grupului de Lucru au purces la efectuarea vizitelor în teritorii. În cadrul acestor vizite făcându-se cunoștință cu echipa de implementare, partenerii proiectelor, beneficiarii acestora și alte aspecte relevante pentru implementarea ulterioară cu succes a proiectelor înaintate.

Conform celor menționate mai sus, puteți să vă dați seama că lucrul asupra proiectelor depuse „fierbe”, iar rezultatele (pentru cineva îmbucurătoare pentru cineva mai puțin îmbucurătoare) urmează să apară.

Deci, pentru toți aplicanții – Înarmați-vă cu răbdare! Pentru cei care vor trece – Mult spor! Iar pentru cei care vor rămâne – Lăsați disperarea, căutați noi oportunități!