UE // CETĂȚENII RAIONULUI LEOVA VOR FI ABILITAȚI ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII CU APĂ ȘI SERVICII DE CANALIZARE

Asociația Obștească ”Azi” a fost selectată pentru a realiza activități de abilitare și mobilizare a cetățenilor din raionul Leova. Organizația va lucra cu cetățenii din localitățile în care în prezent se implementează proiectele finanțate de Uniunea Europeană: ”Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” și  „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. 

 

Activitățile cu cetățenii vor urmări următoarele obiective specifice:

 

  • Informarea cetățenilor, din comunitățile vizate, privind proiectele investiționale, explicarea structurii tarifelor și a necesității achitării serviciilor de apă și canalizare, aspecte de igienă și anticriză COVID-19.
  • Responsabilizarea cetățenilor din comunitățile vizate, în cooperare cu operatorul local de AAC, privind necesitatea achitării contribuțiilor de către cetățeni, sporirea numărului de conectări la rețelele construite și lucrul cu rău-platnicii. 
  • Abilitarea și implicarea sustenabilă a Comitetelor Locale de Cetățeni în implementarea proiectelor investiționale, în speță proiectele finanțate de UE, prin activități de monitorizare a achizițiilor publice și a executării contractelor, monitorizare a lucrărilor de construcții, participare în Comitetul Director Local al proiectului investițional.

 

AO „Azi” a fost desemnată câștigătoare în urma Termenilor de referință privind selectarea unei Organizații a Societății Civile pentru realizarea activităților de abilitare a cetățenilor din raionul Leova în domeniul Aprovizionării cu apă și servicii de canalizare. La acest concurs au participat 3 OSC-uri.

 

Această activitate este parte a Programului de Granturi Locale, lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene. Partener al proiectului în Regiunea de Dezvoltare Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”, care implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021.