UE // Au fost desemnați finaliștii Apelului II de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene (EU) în Regiunea de dezvoltare Centru

În perioada 13 noiembrie 2020 – 4 decembrie 2020 organizațiile societății civile din  Regiunea de dezvoltare Centru au avut oportunitatea de a participa la Apelului II al Programului de granturi locale, în cadrul căruia au fost solicitate propuneri de proiecte, care includ activități, ce contribuie la atingerea următoarelor obiective:

·       Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru monitorizarea proiectelor de infrastructură, implementate cu finanțare din partea  Uniunii Europene;

·       Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și  întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice.

În cadrul celui de-al II Apel  de granturi au fost recepționate 25 propuneri de proiecte, dintre care, ca urmare a unui proces complex și minuțios de evaluare,  au fost selectate 14 organizații câștigătoare:

1. AO Asociația pentru Educație și Dezvoltare „AVÎNT”;

2. AO „Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”;

3. AO „Asociația de Femei Femina Nova- Lex Nova”;

4. AO Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”;

5. AO ProEntranse;

6. AO Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova;

7. AO „EXPRESUL”;

8. AO Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO”;

9. AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități;

10. AO „CONCORDIA”;

11. AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”;

12. AO  Asociația Băștinașilor „ZUBREA”;

13. AO  Comunități Active pentru Democrație Participativă;

14. AO „Renașterea Rurală”

Organizațiile selectate vor beneficia de suport financiar de până la 35 000 Euro pentru realizarea pe durata a unui termen de până la 7 luni, a unui întreg șir de activități, precum ar fi: monitorizarea proiectelor de infrastructură, implementate cu finanțare din partea  Uniunii Europene, capacitarea cetățenilor (inclusiv a tinerilor) în domeniul eficienței energetice,  supravegherii achizițiilor publice, organizarea campaniilor de informare în domeniile de referință a proiectului, organizare de evenimente publice, elaborare de ghiduri și materiale de instruire, etc.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea de dezvoltare Centru sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.