UE // A fost dat startul componentei de instruire a OSC-lor beneficiare de granturi

În data de 29 octombrie și 2 noiembrie prin intermediul platformei Zoom a fost desfășurată sesiunea de instruire în Bună Guvernare pentru reprezentanții a 24 OSC-uri din Regiunea de Dezvoltare Nord. Această activitate este prima din cadrul unui ciclu de instruiri pe 4 domenii: Bună Guvernare, Comunicare și Vizibilitate, Management Financiar și Managementul Resurselor Umane.

În cadrul instruirii, care a durat 10 ore, au fost abordate subiecte precum: noile prevederi legale prin prisma Legii privind organizațiile necomerciale, ce reprezintă Buna Guvernare și care sunt principiile unei bune guvernări, care sunt componentele unui management eficient în cadrul organizației non-profit etc. Participanții s-au implicat activ pe parcursul activității, acordând întrebări trainerilor, și-au împărtășit provocările și au făcut schimb de opinii și idei. Potrivit participanților, informațiile acumulate le vor aplica pentru a deveni organizații mai sustenabile și mai puternice din punct de vedere instituțional.

Sesiunea de instruire a fost livrată de experții de la CICO: Aliona Țurcan și Tudor Lazăr.

Activitatea de instruire a fost desfășurată pentru organizațiile beneficiare de granturi din cadrul proiectului „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”, care are drept scop stimularea comunităților locale și a organizațiilor societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local”, proiect care este implementat de către A.O. CASMED și A.O. Pro Cooperare Regională.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea Nord partenerii proiectului sunt A.O. Pro Cooperare Regională și A.O. CASMED.