Programul de Granturi Locale finanțat de Uniunea Europeană a intrat în ultima etapă de selectare a propunerilor de proiect

 Chiar dacă Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă de pandemie, activitatea proiectului pentru stimularea implicării cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice, continuă.

 După lansarea Programul de Granturi Locale în noiembrie 2019, în cadrul concursului au fost depuse 335 propuneri de proiect care vizează regiunile de dezvoltare Nord, Centru Sud, UTA Găgăuzia, precum și domeniul Media și Comunicare. Începând cu luna februarie 2020, cele cinci organizații partenere ale proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” au creat grupuri de lucru și comisii de evaluare pentru evaluarea tuturor propunerilor recepționate în conformitate cu condițiile stipulate în Ghidul Solicitantului.

Astfel, după evaluarea administrativă, propunerile care au întrunit condițiile de eligibilitate au fost admise în etapa de evaluare de conținut, efectuată de o comisie formată din experți evaluatori independenți. Ca urmare a procesului de evaluare tehnică și financiară, propunerile care au acumulat cel mai mare punctaj au fost promovate de organizațiile partenere pentru etapa finală de selectare – vizitele de verificare – precum urmează:

Regiunea/domeniul

Organizația parteneră

Propuneri de proiect selectate pentru verificarea finală

Regiunea de Dezvoltare Nord

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED”

27 propuneri selectate

Regiunea de Dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat”

20 propuneri selectate

Regiunea de Dezvoltare Sud

CRAION CONTACT-Cahul

23 propuneri selectate

Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia

Centrul European „Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul CONTACT

16 propuneri selectate

Media și Comunicare

Asociația Presei Independente

15 propuneri selectate

Procesul de evaluare a fost unul complex, fiecare propunere de proiect fiind supusă unei analize minuțioase. Având în vedere numărul mare de propuneri de proiect recepționate și limitele sumelor disponibile pentru granturi, misiunea comisiilor de evaluare a fost dificilă și foarte responsabilă.

Pe parcursul lunii aprilie urmează realizarea etapei finale a procesului de selectare – desfășurarea vizitelor de verificare cu organizațiile preselectate. În contextul situației curente complicate, cauzată de epidemia COVID-19, acestea vor fi desfășurate inclusiv prin conferințe online.

În aceeași ordine de idei, ca răspuns la apelul Uniunii Europene de solidarizare și suport, organizațiile locale pre-selectate sunt îndemnate să vină cu propuneri de acțiuni pentru a ajuta comunitățile locale în depășirea impactului negativ al pandemiei asupra situației social-economice, care ar putea fi implementate în următoarea perioadă.

Decizia finală privind propunerile de proiect selectate pentru finanțare va fi luată după finalizarea tuturor vizitelor de verificare, iar lista finală a acestora va fi anunțată pe pagina Proiectului www.eu4civilsociety.md și pe paginile web ale organizațiilor partenere.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Pentru informații despre derularea în continuare a proiectului și noi oportunități, vă îndemnăm să urmăriți pagina proiectului www.eu4civilsociety.md