Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect – 31 ianuarie 2020!!!

Au rămas zile numărate pentru prezentarea propunerilor de proiect în cadrul programului de granturi locale: „Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități durabile!”

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect – 31 ianuarie 2020, ora 23:59.

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” implementează Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități durabile”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice. În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri, urmărind stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Sunt eligibile proiectele ce urmează a fi implementate în localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni.

Atenție! Municipiul Chișinău nu este parte a Regiunii de Dezvoltare Centru.

Suma totală a Programului de Granturi Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru constituie 750.000 euro. Se vor acorda trei tipuri de granturi:

 • Granturi mici                       până la 10.000 euro;
 • Granturi medii                     până la 30.000 euro;
 • Granturi mari                       până la 50.000 euro.

Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Centru sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română sau rusă).

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente: 

 1. Propunerea de proiect (descarcă formularul în română sau rusă);
 2. Bugetul proiectului în MDL (descarcă formularul în română sau rusă);
 3. Profilul organizației (descarcă formularul în română sau rusă);
 4. CV-urile echipei de implementare;
 5. Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale;
 6. Copia statutului organizației;
 7. Situațiile financiare pentru ultimul an.
   Pentru proiectele, care conțin elemente de infrastructură (lucrări de construcții) va fi prezentat suplimentar
 8. Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 31 ianuarie 2020, ora 23:59. Dosarele recepționate după expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

Informații suplimentare la adresahttps://www.eu4civilsociety.md/ro/page/centru sau olga.diaconu@ager.md sau la nr. de telefon.: (+373 22) 853 032, (+373) 68 418 188.