Tender 83387824 - Realizarea activităților de instruire, informare și vizibilitate pentru abilitarea cetățenilor în localități din Taraclia, Briceni și Anenii Noi

GIZ Moldova caută organizație/companie pentru implementarea unui set de acțiuni locale privind abilitarea cetățenilor în cadrul proiectului său „Modernizarea serviciilor publice locale în RM”.
Se așteaptă ca activitățile să fie organizate în cel puțin cinci localități din fiecare dintre cele trei raioane - Taraclia, Briceni și Anenii Noi.
Acțiunile locale, precum și activitățile de comunicare și vizibilitate, urmăresc să informeze și să implice populația beneficiară și alte părți interesate despre impactul provocărilor de mediu legate de deversarea apelor uzate, gestionarea deșeurilor solide, ineficiența energetică, reducerea spațiilor verzi, dar și rezultatele și impactul asupra vieții noastre de zi cu zi, a sănătății, asupra mediului și schimbărilor climatice.
Organizațiile solicitante sunt încurajate să stabilească parteneriate cu / să subcontracteze alte organizații cu experiență relevantă în domeniile vizate de această ofertă.
Companiile interesate trebuie să prezinte următorul set de documente:
  1. Oferta financiară. Oferta financiară va fi făcută în MDL (TVA 0%) și va fi furnizată în detaliu, adică pe sarcină / livrabil (într-un plic separat sigilat)
  2. Oferta tehnică pe care ofertantul o va prezenta (într-un plic separat sigilat)

Pentru termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicând numărul tenderului în titlul mesajului, până cel târziu la 20 august 2021, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii, consultați anunțul pe https://civic.md/anunturi/achizitii/58014-tender-no-83387824.