Funcționarea rețelelor regionale ale societății civile a fost tematica celui mai recent atelier de lucru

Pe 8 iulie 2020, în cadrul atelierului național, organizat pentru organizațiile partenere ale GIZ din cadrul proiectului UE ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, a fost prezentată și discutată viziunea comună de creare și asigurare a funcționalității rețelelor organizațiilor societății civile la nivel regional și național.

De asemenea, a fost discutat un set de acțiuni concrete care să fie incluse în planul de implementare a proiectului la nivel regional/local și care să contribuie la crearea unor rețele funcționale de OSC la nivel regional. Prin intermediul acestora se dorește creșterea implicării cetățenilor în planificarea și monitorizarea serviciilor publice în domeniile aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, precum și informarea privind impactul serviciilor publice asupra mediului.

Organizațiile partenere au analizat câteva elemente de bază pentru ulterioara activitate, inclusiv un model de regulament pentru rețelele regionale și un model de plan de acțiuni. Totodată, experta și moderatoarea atelierului de lucru, Ina Coșeru, a venit cu un set de recomandări în domeniul comunicării eficiente a rețelei regionale cu membrii acesteia și alți actori la nivel regional, precum și recomandări cu privire la asigurarea durabilității financiare ale rețelelor regionale ale OSC.

Evenimentul a fost unul interactiv și a permis participanților să se familiarizeze cu bune experiențe de înființare a și funcționare a rețelelor OSC în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat ca parte a activităților de consolidare a capacităților organizațiilor partenere în cadrul proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).