Partenerii proiectului au primit materiale informative cu referire la crearea și dezvoltarea serviciilor publice locale

Partenerii proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” au primit modele de documente și materiale de suport pentru proiecte care urmează a fi implementate de beneficiarii Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

În cadrul unei ședințe desfășurate online, partenerii regionali ai proiectului au fost familiarizați cu o serie de documente și materiale elaborate de-a lungul anilor în cadrul proiectului GIZ Modernizarea serviciilor publice locale în RM” pentru sectoarele Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), Eficiență energetică (EE) și Managementul deșeurilor solide (MDS).

GIZ le-a oferit partenerilor informații utile cu privire la:

  • regionalizarea serviciului AAC;
  • structura organizațională a operatorului de servicii AAC;
  • posibilități de cooperare între operatori AAC și OSC locale;
  • promovarea EE și sisteme de management energetic;
  • sisteme locale de MDS;
  • etapele de creare și dezvoltare a serviciului MDS.

Materialele prezentate în cadrul întâlnirii sunt oportune pentru buna implementare a proiectelor în regiuni. În perioada următoare acestea vor fi transmise pentru informare beneficiarilor Programului de granturi locale.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).