Peste 2 milioane euro oferite de UE organizațiilor societății civile pentru implicarea cetățenilor în procesele decizionale

În urma unui proces amplu de analiză a 335 propuneri de proiect participante la Programul de Granturi Locale (PGL) al Uniunii Europene din regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și ATU Găgăuzia, inclusiv și cel de Media şi Comunicare, UE a aprobat 79 de proiecte care urmează să beneficieze de aproximativ 2,4 milioane de euro.

Proiectele vizează abilitarea și implicarea cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, managementul deșeurilor, eficiența energetică, precum și creșterea nivelului de informare și conștientizare a problemelor de mediu și schimbări climatice. Ca răspuns la apelul UE de solidarizare și suport, organizațiile selectate vor implementa și acțiuni care vor diminua riscul pandemiei COVID-19.

Lista integrală a proiectelor, aria geografică de acoperire și alte detalii le puteți găsi accesând link-urile de mai jos:

Regiunea / domeniul

Organizația parteneră

Propunerile de proiect aprobate

Regiunea de dezvoltare Nord

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED”

24 propuneri de proiect

Regiunea de dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu AO Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat”

16 propuneri de proiect

Regiunea de dezvoltare Sud

CRAION CONTACT-Cahul

15 propuneri de proiect

Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Centrul European „Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul CONTACT

9 propuneri de proiect

PGL Media și Comunicare

Asociația Presei Independente

15 propuneri de proiect

 În următoarele 12 luni, organizațiile câștigătoare vor beneficia de instruiri și activități de schimb de experiență și bune practici, organizate de GIZ și partenerii acestuia.

Suma totală a granturilor acordate în baza acestui concurs este de aproximativ 2.400.000 euro din totalul de 2.625.000 euro disponibili. Suma rămasă va fi utilizată în cadrul unui nou apel de propuneri care va fi lansat în toamna anului 2020.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Pentru informații despre derularea în continuare a proiectului și noi oportunități, vă îndemnăm să urmăriți pagina proiectului www.eu4civilsociety.md