Tinerii antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina au lansat start-up-uri sociale cu sprijinul Uniunii Europene

Conferința de încheiere a servit o bună oportunitate de a prezenta rezultatele proiectului, istoriile tinerilor antreprenori sociali care și-au lansat afaceri sociale cu sprijinul UE, precum și de a aborda perspectivele de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova și Ucraina.

Pe parcursul implementării proiectului, în perioada februarie 2020 – iulie 2022, echipa proiectului a încurajat potențialul antreprenorial social al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem pentru întreprinderile sociale, precum și prin sprijinirea tinerilor antreprenori sociali pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare în vederea promovării incluziunii sociale și a sustenabilității mediului ambiant în ambele țări.

Pe parcursul a doi ani și jumătate, proiectul EUnlocking a sprijinit 13 tineri să își lanseze propriile întreprinderi sociale, care au creat noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și au contribuit la rezolvarea problemelor comunității. În plus, au fost desfășurate patru campanii de sensibilizare și activități de comunicare privind antreprenoriatul social și impactul pozitiv al acestuia asupra societății. Ulterior, antreprenoriatul social a devenit o tendință răspândită în cele două țări vizate.

Află mai multe despre proiect aici.