Locuitorii comunei Răzeni datorită proiectului „Cetățean informat – cetățean implicat!” vor participa la luarea deciziilor la nivel local și la gestionarea infrastructurii și a serviciilor publice locale

Orice așezare umană nu înseamnă doar străzi și clădiri, cum se poate crede la prima vedere, ci înseamnă, mai ales, oameni. Deși zilnic se fac pași mari pentru o implicare activă și constructivă a cetățenilor la nivel local, regional și național, mai avem drum lung de parcurs până vom ajunge să avem o democrație cu adevărat participativă. Problema indiferenței civice ori a implicării parțiale este deseori legată de nivelul de informare al cetățenilor privind importanța rolului lor activ în dezvoltarea serviciilor publice. Doar prin implicare directă în proiecte de dezvoltare durabilă, orice localitate poate reuși identificarea de soluții viabile la problemele existente în comunitate.

În perioada august 2020 – august 2021, Asociația obștească Eco-Răzeni” implementează proiectului „Cetățean informat – cetățean implicat!”, prin care și-a propus să ofere celor peste șapte mii de locuitori ai comunei Răzeni din raionul Ialoveni, noi competențe și mecanisme de participare activă și constructivă în procesele de luare a deciziilor la nivel local, în special a celor care vizează achizițiile, proiectele de investiții, gestionarea infrastructurii și a serviciilor publice locale. Totodată, asociația își propune drept scop să contribuie semnificativ la creșterea gradului de conștientizare și participare a comunității în reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății.

Atât locuitorii comunei Răzeni, cât și reprezentanții autorității publice locale salută cu încredere proiectul, menționând că dacă vor fi informați și conștienți de prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente, se vor implica activ în soluționarea lor.

O parte din ei ne-au comunicat deja despre intenția de a face parte din Clubul cetățenilor activi, activitate, ce urmează a fi realizată în cadrul acestui proiect comunitar”, ne spun reprezentanții ONG-ului.

Pandemia Covid-19 care s-a abătut nu doar peste Republica Moldvoa dar și în întreaga lume, le-a dat planurile peste cap, dar implimentarea proiectului se desfășoară în continuare după un alt format.

Până la moment, nu am întâlnit greutăți majore. E adevărat că pandemia ne-a făcut să revenim la conceptul activităților planificate, în special ale celor cu format offline. De aceea, multe din evenimentele informative, prevăzute în proiect, vor căpăta un format hibrid (online + offline)”, menționează Veronica Melinteanu.

Reprezentanții proiectului susțin că proiectele europene sunt de o importanță capitală pentru dezvoltarea comunităților rurale: acestea nu doar crează un impuls colectiv al schimbării, dar reușesc să pună bazele sau să restabilească relația de încredere și parteneriat între cetățeni și autoritatea locală.

Fiecare locuitor în parte poate face ceva pentru a-și schimba propria viață, însă proiectele europene ne învață că eforturile fiecăruia pot fi mai efciente și durabile dacă inițiatorii schimbării din comunitate s-ar consolida în identificarea și soluționarea problemelor existente în localitate. Misiunea noastră cheie, a ONG-urilor, ca promotori ai incluziunii sociale și participării constructive a cetățenilor în gestionarea politicilor și serviciilor publice. Este indubitabil că spațiile publice din comunitățile noastre sunt sufocate în gunoaie, că avem nevoie de un sistem performant și durabil de colectare selectivă a deșeurilor, de măsuri concrete de eficientă energetică a instituțiilor publice, etc. Toate aceste probleme și multe altele nu-și vor găsi soluția decât prin conștientizarea fiecărui cetățean în parte ca membru al aceleiași comunităţi și prin implementarea în comun a proiectelor de dezvoltare comunitară”, remarcă Veronica.

Asociația obștească „Eco-Răzeni” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Cetățean informat – cetățean implicat!” în comuna Răzeni, raionul Ialoveni.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.