Instruire pentru OSC și activiști civici în vederea pregătirii propunerilor de proiect în cadrul Programului de granturi locale

Luni, 23 decembrie 2019, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” a lansat prima sesiune de instruire pentru organizațiile societății civile, în vederea pregătirii propunerilor de proiect, în cadrul Programul de granturi locale. Acest program este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La sesiune au participat circa 20 de reprezentanți din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru.

Directorul de proiect, AGER, Ala Revenco a specificat pentru participanți domeniile de implicare a societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE) și probleme de mediu aferente serviciilor locale.

Rusu Valeriu, directorul executiv AO „Habitat” a prezentat participanților exemple de proiecte relevante precum investițiile în domeniile alimentare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficientizarea energetică a clădirilor publice din Republica Moldova și din străinătate, în special din Germania.

Coordonator de proiect AGER, Diaconu Olga le-a vorbit participanților despre Ghidul Solicitantului, scopurile, obiectivele și prioritățile programului de granturi. Reprezentanții ONG-urilor au fost informați și despre procedura de aplicare, criteriile de evaluare a propunerilor de proiect, costuri eligibile și neeligibile, etc.

În cadrul sesiunii, participanții au lucrat în grupuri în cadrul exercițiului practic și au elaborat schița unei propuneri de proiect pentru eventualele aplicări la programul de granturi.

În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri, urmărind stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Alte sesiuni de instruire pentru organizațiile societății civile, în vederea pregătirii propunerilor de proiect, vor mai avea loc, după cum urmează:

  • 25 decembrie 2019 (mun. Chișinău, str. Tighina 49/1, Summit Events and Conference Center, Sala Albastră)
  • 27 decembrie 2019 (mun. Ungheni, str. Națională, 5, Hotel Vila-Verde Ungheni)
  • 4 ianuarie 2020 (or. Rezina, str. 27 August 30, sala de conferință a Galanto Cafe)
  • 10 ianuarie 2020 (mun. Chișinău, locația urmează a fi specificată)

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 750.000 EURO. Granturile vor fi acordate, fiind clasificate în trei categorii, respectiv, cu valoare estimativă de:

  • Granturi mici până la 10.000 Euro;
  • Granturi medii până la 30.000 Euro;
  • Granturi mari până la 50.000 Euro.

Pentru mai multe informații privind procedura de depunere a propunerilor de proiect accesați pagina prioectului www.eu4civilsociety.md și/sau pagina de facebook Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect – 31 ianuarie 2020, ora 23:59.