În atenția ONG-urilor de media şi instituţiilor mass-media locale şi regionale / Concurs de idei, lansat de Uniunea Europeană și implementat de API

Asociația Presei Independente (API) anunță inițiativa Uniunii Europene privind un concurs de idei al Programului de Granturi Locale lansat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, la care pot participa organizații neguvernamentale de media locale şi instituţii mass-media locale şi regionale.

Concursul este destinat organizațiilor societății civile (OSC-uri) locale de media și instituţiilor mass-media locale şi regionale din regiunile Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia (prioritate vor avea organizațiile solicitante din regiunea Nord). Prin intermediul Programului de Granturi Locale se va oferi suport financiar pentru promovarea bunelor practici, a parteneriatelor de succes, activismului şi implicării civice privind serviciile publice locale de calitate: aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficienţa energetică în clădirile publice, protecția mediului.  

Ca rezultat al concursului, vor fi selectate organizații neguvernamentale de media locale și instituţii mass-media locale şi regionale care vor veni cu propuneri de proiecte menite să:

  • informeze, sensibilizeze cetățenii (în special din zonele rurale) privind avantajele și provocările legate de prestarea serviciilor publice, eficiență energetică și mediu, pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice;
  • informeze cetățenii despre necesitatea şi importanţa abonării și a plăților pentru servicii publice de calitate;
  • promoveze bune practici, exemple pozitive, istorii și parteneriate de succes, activismul şi implicarea civică la nivel local, care au contribuit la îmbunătăţirea serviciilor publice de calitate în regiuni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi constituie 20.000 Euro. Se vor accepta propuneri cu valoare estimativă de până la 10.000 Euro.

Condițiile de participare la concursul de granturi pentru OSC-urile și instituțiile mass-media din regiunile Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia sunt specificate în Termenii de Referință.

Pentru a participa la concurs, organizațiile și instituțiile mass-media interesate vor depune dosarele la adresa de email apigrantsmd@gmail.com, care vor conține următoarele documente obligatorii:

  1. Propunerea de proiect - anexa 1;
  2. Bugetul proiectului în Lei moldovenești -  anexa 2;
  3. Profilul organizației - anexa 3;
  4. CV-urile echipei de implementare;
  5. Extras de la Agenţia Servicii Publice privind proprietarii/administratorii, eliberat în anul 2021;
  6. Copia statutului organizației solicitante;
  7. Situația financiară pentru anul 2020.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 7 iunie 2021, ora 17:00.

Detalii despre procedura de selectare și depunere a dosarului, de asemenea rubrica Întrebări frecvente pot fi consultate pe pagina web: www.eu4civilsociety.md.