Finalizarea sesiunilor de instruire pentru OSC și activiști civici în vederea pregătirii propunerilor de proiect în cadrul Programului de granturi locale

Vineri, 10 ianuarie 2020 Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” a încheiat etapa sesiunilor de instruire pentru organizațiile societății civile, în vederea pregătirii propunerilor de proiect, în cadrul Programul de granturi locale. Acest program este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

AGER în parteneriat cu AO „HABITAT” a organizat cinci sesiune de instuire, trei la Chișinău, una la Ungheni și la Rezina, în cadrul cărora au fost instruite peste 110 persoane din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru.

În cadrul sesiunii, participanții au lucrat în grupuri efectuînd exerciții practice și au elaborat schițe de proiect pentru eventualele aplicări la programul de granturi.

Tatiana Guzo, președinta Asociației Obștești Adulții, Bulboaca raionaul Anenii -Noi

„Am fost motivată să particip la aceste proiecte deooarece vizează niște probleme cu care se confruntă toate localitățile din R. Moldova, probleme de mediu. Orice sat, orice oraș are probleme ce ține de managementul eficient al deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă de calitate și sistem de canalizare, amenajarea sau extinderea spațiilor verzi și promovarea unui mediu sănătos de viață. Localitatea noastră cred că se regăsește la toate capitolele dar până la urmă consider că ar trebui totuși să ne axăm pe tânăra generație, pe copii, elevi, astfel avem mai multe șanse să creștem o generație care să fie mai sensibilă la problemele de mediu.”

Plămădeală Ion, membru Asociații Obștești Izbiște „Sat Natal”

„Scopul participării la aceste instruiri este în primil rând informarea pentru ca ulterior să participăm la proiectul lansat de GIZ și dorim să inițiem un serviciu de colectare a deșeurilor, problemă cu care se confruntă toată republica, respectiv și localitatea noastră. Aceste instutiri ne-a ajutat să definitivăm propuneri de proiect, felul de a scrie și a aplica la aceste granturi.”

În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni.

Acestea vor urmări și implimenta stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 750.000 EURO. Granturile vor fi acordate, fiind clasificate în trei categorii, respectiv, cu valoare estimativă de:

  • Granturi mici până la 10.000 Euro;
  • Granturi medii până la 30.000 Euro;
  • Granturi mari până la 50.000 Euro.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect – 31 ianuarie 2020, ora 23:59.