Eveniment de totalizare a activităților, AO APA Teragronord

La evenimentul din 20 august 2021 au participat beneficiarii și echipa de implementare a proiectului, experți și cadre didactice. S-a discutat despre obiectivele propuse și rezultatele obținute, despre bunele practici și lecțiile învățate, dar și despre planurile de perspectivă. Opiniile privind impactul proiectului au coincis la toți participanții. Să continuăm activitățile pentru a forma deprinderi de selectare a deșeurilor la cât mai mulți cetățeni. Scopul proiectului a fost atins. Actorii locali implicați în proiect au sesizat că selectarea și utilizarea corectă a deșeurilor este un beneficiu pentru viața și sănătatea populației. 

În urma realizării unei monitorizări în fiecare localitate, rezultatele sunt îmbucurătoare, 98 % din beneficiari selectează și compostează, cele 2 % din populație o fac dar mai puțin calitativ. Putem confirma faptul că sortarea și compostarea deșeurilor nu este o procedură atât de grea, dar mai greu populația conștientizeză, însă după numeroasele ore educționale, seminare, instruiri și monitorizări observăm schimbarea. Toți beneficiarii confirmă și solicită o continuitate a proiectului, mărirea numărului de beneficiari, chiar și amplasarea a celor trei tipuri de tomberoane în locuri publice . 

AO APA „Teragronord” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul "Diminuarea poluării mediului prin gestionarea corectă a deşeurilor agricole şi menajere" în 6 sate din raionul Soroca. 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.