EU4Accountability

EU4Accountability împuternicește organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială a administrației publice locale (APL) și centrale din Moldova. În acest scop, programul consolidează capacitatea a peste 50 de organizații a societății civile din 10 raioane de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu guvernul central.

Printr-o serie de activități de consolidare a capacităților, acțiuni comune de monitorizare și advocacy, ateliere de lucru în rețea, societatea civilă și autoritățile publice vor fi împuternicite să conceapă împreună politici publice locale în sfera socială prin consultări pe parcursul întregului ciclu bugetar. O abordare bazată pe învățare prin practică va permite OSC-urilor abilitate să stabilească parteneriate și alianțe locale semnificative cu APL-urile, care pot avea ca rezultat coaliții de schimbare pentru a crește responsabilitatea socială și pentru a răspunde nevoilor comunităților.

Luând în considerare dovezile și lecțiile adunate pe parcursul proiectului, un dialog politic participativ la nivel național va reuni OSC-uri și oficiali guvernamentali pentru a elabora o evaluare participativă a politicilor și pentru a dezvolta o foaie de parcurs consensuală pentru reforme, astfel încât să abordeze provocările legate de responsabilitatea socială efectivă și participarea tuturor la guvernarea locală. Această foaie de parcurs va fi monitorizată în continuare de către societatea civilă din Moldova pentru a sprijini punerea în aplicare a acesteia și pentru a promova schimbări de politică la nivel local.

Descoperă oportunitățile și obiectivele acestui proiect aici și mai multe despre implementatorul proiectului aici.