UE a aprobat lista organizațiilor beneficiare de granturi în cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte

Organizațiile partenere ale GIZ au finalizat procesul de selectare a inițiativelor depuse pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale (PGL) al Uniunii Europene. În urma unui proces amplu de evaluare administrativă, tehnico-financiară, precum și vizite în teritoriu/ședințe online cu organizațiile aplicante, UE a aprobat 29 de proiecte care urmează să beneficieze de granturi. Organizațiile societății civile și organizațiile media din regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și ATU Găgăuzia vor implementa proiecte în sumă totală de aproximativ 622.800 de euro.

Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii din Republica Moldova prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor locale în comunitățile lor.

Lista integrală a proiectelor, aria geografică de acoperire și alte detalii le puteți găsi accesând link-urile de mai jos:

Regiunea / domeniul

Organizația parteneră

Propunerile de proiect aprobate

Regiunea de dezvoltare Nord

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED”

4 propuneri

Regiunea de dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu AO Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat”

14 propuneri

Regiunea de dezvoltare Sud

CRAION CONTACT-Cahul

3 propuneri

Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Centrul European „Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul CONTACT

1 proiect

PGL Media și Comunicare

Asociația Presei Independente

7 proiecte

Precum și cele din primul apel, organizațiile câștigătoare vor beneficia de instruiri și activități de schimb de experiență și bune practici, organizate de GIZ și partenerii acestuia.

Astfel, urmare a celor două apeluri în cadrul PGL, sunt finanțate 105 proiecte locale și de media, în sumă totală de 2,6 milioane de Euro. Proiectele vizează implicarea cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesele decizionale, monitorizarea proiectelor de investiții în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, managementul deșeurilor, eficiența energetică, precum și creșterea nivelului de informare și conștientizare a problemelor de mediu și schimbări climatice.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).