Conferință încununată cu succes.

Cu ajutorul Domnului, astăzi am finalizat proiectul cu un eveniment festiv. În fața oaspeților, profesorilor, elevilor și părinților a fost dezvelită placa cu datele proiectului de pe peretele gimnaziului. Apoi a fost oferit cuvântul managerului proiectului, Grigore Musteață, care a susținut un raport despre rezultatele și performanțele proiectului „Eficientizare pentru buna educare”, implementat în comunitatea Cuconeștii Noi. Din partea A.O.„ProCoRe” a venit cu un cuvânt de salut și apreciere Victor Rotaraș, coordonatorul proiectelor pe regiunea de Nord. Fiind impresionate de performanțele proiectului au intervenit cu urări de bine oaspeții evenimentului:
Mariana Odobescu, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț,
Stela Belitei, Oficiul Teritorial Edineț de Informare a Secretariatului Parlamentului R.M.
Rodica Chiriac, direcția construcții, economie și atragerea investițiilor,
Artur Cojocari, director SRL „Drostal”.
Cu un cuvânt de mulțumire din partea beneficiarilor pentru toți cei implicați în proiect au venit Irina Chimacovschi, primarul comunei și Natalia Voina, directorul gimnaziului Cuconeștii Noi.
În semn de recunoștință și mulțumire pentru condițiile îmbunătățite în gimnaziu, elevii au prezentat câteva numere artistice sub aplauzele celor prezenți. Bucuria evenimentului ia unit împreună mari și mici întro horă moldovenească. Apoi Dl. Grigore Musteață și D-na Natalia Voina au prezentat celor prezenți calitatea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor și becurilor în cadrul proiectului.
În timpul pauzei de cafea echipa proiectului a oferit participanților câte o torbă ecologică și calendare cu îndemn de a folosi sursele regenerabile de energie. Evenimentul a fost filmat de TV Nord.
După finalizarea părții festive de deschidere oficială a gimnaziului oaspeții au fost invitați în teritoriul satului Cuconeștii Vechi, la Centrul Cultural-Istoric. Mergând pe un drum pietruit în secolul trecut am ajuns pe malul r. Prut, unde au mai rămas 2 case fără stăpâni și multe locuri sfinte cu istorii bogate. Mai întâi ne-am oprit la Pomul Recunoștinței. Apoi am găsit locul unde a fost cimitirul satului consemnat cu o cruce și 2 pietre comemorative. Mergând printre copacii deși am ajuns la locul unde a fost biserica, iar președintele A.O.„Noua Galilee”, Dl. Ion Bortă ne-a povestit despre acele strașnice vremuri când a fost distrus lăcașul sfânt. Urcându-ne pe stâncile mari de piatră de pe malul Prutului am aflat despre un vad de trecere peste râu, care era stăpânit de țigani. Apoi am coborât pe trepte în construcție până la apa râului. Multe nea povastit Dl. Ion Bortă despre ultimul preot care a slujit în biserica distrusă, Părintele Sofian, care după distrugerea bisericii se ruga pe stâncile înalte de pe malul Prutului. În una din casele rămase fără stăpâni A.O.„Noua Galilee” a strâns ce a mai rămas de la locuitori și a deschis un muzeu dedicat preotului Sofian. Mergând spre deal am ajuns la fântâna cu cumpănă de unde luau apă acele două familii rămase în sat. Iar de la fântână spre mal este amenajată o aleie pietruită în capătul căreia stă o răstignire. Coborând pe trepte vedem un foișor frumos amenajat pe locul unde preotul Sofian se ruga în singurătate. Oaspeții au rămas impresionați de aceste locuri cu potențial turistic enorm, iar Dl. Ion Bortă lea împărtășit planurile de dezvoltare a turismului pe viitor. Cel mai stringent este realizarea unui proiect de folosire a surselor regenerabile de energie, deoarece până acolo nu este rețeaua electrică de distribuție. Întorcându-ne din teritoriul fostului sat, am vizitat muzeul gimnaziului, unde se păstrează multe lucruri și exponate arheologice descoperite pe aceste locuri.
 
AO„Colaborare” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Eficientizare pentru buna educare” în satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț, regiunea Nord. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.