Conferința finală de totalizare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului

Astăzi s-au făcut totalizările și au fost prezentate rezultatele principale obținute în cadrul proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, unde au participat membri ai Grupului de Lucru, donatori, parteneri, inclusiv alți reprezentanți ai Coaliției Locale a Societății Civile, reprezentanți ai autorităților publice locale, inclusiv reprezentanți ai S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”.

Conferința a avut ca obiectiv promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și indicatorii atinși, modul în care Coaliția Locală a Societății Civile a influențat prin implicarea sa politicile locale din domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Soroca.

Principalele rezultate obținute în urmă implementării proiectului au fost:

• Coaliția Locală a Societății Civile se implică activ în procesele decizionale în domeniul politicilor de aprovizionare cu apă și canalizare și are abilități de a influența decidenții locali;

• Modernizarea laboratorului aflat în gestiunea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, la normele legislației în vigoare a Republicii Moldova, care reglementează măsurile necesare de securitate în procesul tehnologic la aprovizionarea cu apă a populației. Este efectuată analiza apei la toți parametrii obligatorii, sunt aplicate măsuri eficiente de identificare a riscurilor de poluare a apelor din rețeaua de apeduct;

• Primăria municipiului Soroca are o viziune clară pentru perioada 2021-2025 în vederea dezvoltării rețelelor de apeduct și canalizare municipală, beneficiază de suport din partea societății civile la realizarea acestei viziuni;

• Mecanisme de cooperare dezvoltate dintre societatea civilă și Primărie în procesele decizionale, monitorizarea și evaluarea participativă a politicilor locale din domeniul asigurării cu apă a populației.

• Locuitorii municipiului Soroca sunt mai informați și documentați despre activitatea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, conștientizează problemele legate de livrarea apei și prestarea serviciilor de canalizare, au posibilitatea să-și formeze atitudini corecte și să intervină pentru a influența decidenții locali.

Centrul DACIA planifică în continuare dezvoltarea și continuitatea acordului de cooperare cu SA Regia Apă Canal, prin monitorizarea și plasarea periodică pe platforma www.euparticip.md a rezultatelor calității apei.

Activitatea a fost realizată în cadrul Proiectului ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA, care este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene. 

Bugetul total al proiectului a constituit 881.100 lei, din care pentru dotarea și modernizarea laboratorului al S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” cu echipament tehnic, mobilier și servicii de consultanță și instruire în procesul de atestare și menținerea atestării Laboratorului de încercări al S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” au fost alocați 435.100 lei.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.