Conferință de evaluare și de recepție în cadrul proiectului „Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț”.

Joi, 26 august a avut loc recepția lucrărilor de infrastructură efectuate în cadrul grădiniței-creșă „Garofița”, la care au participat reprezentanții APL-urilor partenere - dna Ina Ciubotaru, primarul s. Viișoara, dnul Uja Veaceslav, primarul s. Corpaci, precum și dna Ciobanu Cristina, reprezentant al A.O. Pro Cooperare Regională, dnul Nistor Ion, vicepreședintele raionului Edineț, dna Spătaru Angela, director-adjunct al Direcției Educație Edineț, dnul Siminițchi Petru, responsabil tehnic, reprezentantul agentului economic Zepto SRL, dna Gavriliuc Viorica, director la grădinița-creșă „Garofița”, dnul Ion Nimerenco, președintele A.O. PLAI și membrii echipei de implementare a proiectului.

În semn de recunoștință și mulțumire pentru condițiile îmbunătățite în grădiniță, copiii din grupa pregătitoare „Rîndunica” au prezentat câteva numere artistice sub aplauzele celor prezenți. Apoi, în incinta Casei de cultură, managerul de proiect a prezentat ce activități au fost stabilite la început de proiect, care a fost scopul, beneficiarii și ce rezultate frumoase au fost obținute până la finele acestuia.

A.O. PLAI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț” în satele Corpaci și Viișoara, Regiunea NORD.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt A.O. Pro Cooperare Regională și A.O. CASMED.