Comunicat: Eveniment de finalizare proiect, Nord

Miercuri, 29 septembrie 2021, la ora 14:30, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului “Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă” din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană (UE) în baza. Cadrului Unic de Sprijin al UE acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

­­­­­­Pe parcursul celor 2 ani de implementare, în cadrul proiectului au fost desfășurate activități în domeniul dezvoltării și fortificării capacităților organizațiilor societății civile[1], activități de sensibilizare și conștientizare, cum ar fi “Ziua pungilor din plastic”, prin organizarea flashmob-ului ”Schimb o pungă pe o torbă”[2], activități de monitorizare a procurărilor/achizițiilor și asigurare a durabilității investițiilor în infrastructura locală în cele 4 domenii prioritare: infrastructura pentru apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică, mediu și schimbările climatice. La fel în cadrul proiectului au fost realizate Studiul privind situația organizațiilor societății civile din regiunea de dezvoltare nord[3] și Ghidul de bune practici[4].

În rezultatul a 2 apeluri de granturi, 27 de organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord au obținut finanțare nerambursabilă în sumă totală de aproximativ 750 000 Euro, care au contribuit la abilitarea cetățenilor pentru participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice în comunitățile vizate.

La evenimentul de încheiere a proiectului, d-nul Petru Veverița, managerul proiectului GIZ “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, a felicitat cele 27 de OSC-uri beneficiare ale programului de granturi locale, a mulțumit partenerilor regionali, AO „Pro Cooperare Regionala” și AO „CASMED”, pentru implementarea proiectului, menționând următoarele: ”Proiectul ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeana, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei contribuie la consolidarea capacitaților organizațiilor societății civile ca acestea să fie mai active și să devină parteneri de încredere ai APL prin implicarea in diferite procese ce țin de planificarea locala, identificarea priorităților, monitorizarea implementării proiectelor, dar și crearea și îmbunătățirea infrastructurii serviciilor publice locale.

O societate civilă puternică presupune nemijlocit implicarea cetățenilor și acordarea suportului autorităților publice în identificarea necesităților oamenilor și comunităților, stabilind în parteneriat priorități și implementând acțiuni necesare dezvoltării locale, contribuind astfel la buna guvernare.”

Inițiativele locale implementate de către cele 27 de OSC-uri au acoperit o gamă largă de subiecte, cum ar fi proiectul ”Implicarea – cheia schimbării”, care a sporit semnificativ implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale cât și în procesul de luare a deciziilor, implementat de A.O. ”Viitorul” din com. Sărata Veche.

”Pentru a sensibiliza și mobiliza cetățenii din comuna Sărata Veche, au fost organizate 29 întâlniri sectoriale, 4 mese rotunde cu privire la importanța participării active și constructive în procesul decizional local, 2 sesiuni de instruire și formare a 20 ambasadori locali. Pentru a avea un serviciu calitativ de management al deșeurilor vegetale, a fost achiziționat un tocător de crengi și un cazan pe deșeuri vegetale. Pentru o mai bună vizibilitate și transparență în activități, a fost creată pagina Facebook[5] a proiectului, au fost organizate 2 concursuri  ”Green Mahala” la care au participat cetățeni din toate 3 localități ale comunei. Asemenea proiecte sunt o sursa de comunicare și mobilizare necesară în majoritatea localităților RM, a specificat dna Ludmila Golovatic, manager de proiect.

La fel de interesant și cu rezultate remarcabile este și proiectul ”Frumusețea plaiului – oglindă a unui cuget făuritor”, implementat de A.O. ”Mileniul III” din s. Chișcăreni. Natalia Mereuța, managerul proiectului a menționat următoarele: “Proiectul a capacitat 120 de locuitori ai localității în domeniul ecologic. Una din cele mai de succes intervenții ale proiectului a fost organizarea și desfășurarea expedițiilor ecologice cu bicicletele în bazinul râului Ciuluc[6]. Totodată, cu suportul unui grup de voluntari a fost amenajat 1 spațiu de recreere și odihnă, în jurul havuzului[7]. Succesul implementării proiectului îl vizualizăm și prin creșterea numărului de locuitori ce accesează serviciul de salubrizare.”

Mai multe detalii despre proiect și beneficiarii de granturi pot fi accesate pe paginile: www.eu4civilsociety.md; www.procore.md;  www.casmed.md.

Pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19, evenimentul a avut loc în format online, prin intermediul platformei ZOOM.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. În regiunea de Nord partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO „CASMED”.

[1] https://procore.md/news/ue-comunicare-cu-impact-pentru-osc/

[2] https://www.facebook.com/casmed.md/posts/1594729944062494

[3] Studiu Situatia OSC din RDNord_ro.pdf

[4] Ghid de bune practici Nord_Ro.pdf

[5] https://www.facebook.com/implicarea

[6] https://www.facebook.com/watch/?v=358625642302108

[7] ADD Mileniul