Cetățenii activi din localitățile raionului Leova și-au împărtășit experiența de implicare într-un proiect de abilitare a cetățenilor

La evenimentul final din cadrul proiectului, desfășurat la Leova în ziua de 8 octombrie, au participat membrii grupurilor de cetățeni activi, primarii localităților partenere, directori ai instituțiilor de învățământ, reprezentanți ai SA Apă Canal Leova și ai partenerilor de implementare. Astfel, au fost prezentate rezultatele campaniilor de informare realizate în localitățile partenere, experiența acumulată de toți cei implicați, precum și provocările cu care s-au confruntat aceștia pe parcurs.

Invitații au avut posibilitatea să admire expoziția de fotografii realizate în cadrul activităților proiectului: informarea oamenilor pe străzi și în gospodării, participarea la ședințele consiliilor locale, la dezbaterile publice, concursul de desene, lecțiile publice și vizita la stațiile de tratare și epurare ale Apă-Canal Leova.

Pe durata implementării proiectului au fost actualizate și create șapte comitete locale de cetățeni (CLC) în localitățile: Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui. Scopul actualizării și creării acestor CLC a fost de a-i sensibiliza pe cetățeni și de a-i convinge să se conecteze la sistemele moderne de canalizare și apeduct care au fost construite recent în localități cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Ajutați de asociația obștească implementatoare, reprezentanții APL, ai Apă-Canal Leova, au discutat cu cetățenii despre beneficiile sistemelor moderne de canalizare și de aprovizionare cu apă potabilă, despre un mediu protejat și reducerea poluării mediului înconjurător, precum și despre sprijinul financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene acordat cetățenilor din localitățile partenere în proiect.

Tot în cadrul proiectului, în incinta instituțiilor publice de învățământ, a bibliotecilor, a caselor de cultură din localitățile partenere au fost desfășurate concursuri de desen și lecții publice cu tematica ”O lume minunată cu apă bună și curată”, unde elevii au avut ocazia să discute despre mediu și să exprime prin desen efectele negative ale poluării asupra sănătății, precum și să afle mai multe despre beneficiile accesului la apă potabilă și la sisteme moderne de canalizare. De asemenea, organizarea curselor de ciclism și a flashmob-urilor a accentuat mesajul de sensibilizare și informare a locuitorilor din orașul și raionul Leova privind beneficiile conectării la sistemul de canalizare pentru un mediu curat și protejat.

AO Azi este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”.