Ce poate face Societatea Civilă din Regiunea de Sud pentru a îmbunătăți serviciile de management al deșeurilor (MDS)?

Aceasta a fost una din întrebările discutate la atelierele de lucru organizate de CRAION CONTACT-Cahul din 11 martie 2021. Evenimentele au avut ca scop analiza provocărilor în domeniul MDS și identificarea în comun a soluțiilor și acțiunilor, care trebuie întreprinse de societatea civilă și alți actori importanți pentru a îmbunătăți situația curentă. Grupurile sectoriale cu participarea a 32 persoane au fost facilitate de experții naționali Andrei Strah și Evgheni Camenschic. Experții au explicat participanților specificul serviciului de MDS, modul de funcționare și rolul comunicării și informării beneficiarilor de servicii. Un aspect relevant l-a constituit schimbul de experiență și practici pozitive între OSC-uri și comunități cu experiențe și nivele diferite de dezvoltare a acestor servicii. Participanții la eveniment: OSC beneficiare în cadrul PGL Sud, APL partenere în proiecte, întreprinderi gestionare a serviciilor și mass-media au listat în comun o serie de propuneri și sugestii, care pot sprijini și ghida societatea civilă din regiune și țară pentru o implicare mai eficientă în domeniul MDS. În scurt timp, propunerile acumulate vor fi postate pe site-ul CONTACT-Cahul și rețelele de socializare pentru a fi discutate și completate și cu alte idei relevante.

Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului ”Suport în abilitarea cetățenilor din RDS” ca parte a proiectului național ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de UE și implementat de GIZ. Beneficiare ale evenimentului sunt OSC-urile din Regiunea de Sud, membre ale rețelei neformale de OSC, care activează în domeniul abilitării cetățenilor în domeniul managementului deșeurilor solide.