Apă de calitate pentru cetățenii din satul Beșalma

Datorită inițiativei civice a fost soluționată una dintre problemele majore a cetățenilor din localitatea Beșalma – lipsa accesului la apa potabilă. Deși în comunitate funcționează un apeduct centralizat, calitatea apei nu corespunde parametrilor apei potabile. Asociația Obștească ”Asociația de Dezvoltare Economică a Regiunilor” în parteneriat cu primăria localității au implementat în localitate proiectul ”Dezvoltare durabilă prin implicarea societății civile în procesul decizional”. Unul dintre obiectivele proiectului ține de îmbunătățirea accesului la apa potabilă de calitate pentru 5000 de locuitori ai comunității. În acest sens, în cadrul proiectului a fost construit în localitate un punct de distribuire a apei potabile (buvetă). Costul proiectului a constituit 1233 mii lei dintre care 972 mii au fot alocate în calitate de grant în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, iar 261 mii lei au fost alocate din bugetul regional și local.

La data de 12 august în comunitate a fost organizată o masă rotundă cu genericul ”Asigurarea cetățenilor cu apă potabilă de calitate” precum și evenimentul festiv de dare în exploatare a punctului de distribuire a apei. În cadrul mesei rotunde dedicate finalizării  proiectului au participat cetățenii activi din localitate care au participat la implementarea proiectului, autoritățile regionale și locale, reprezentanții GIZ responsabili pentru implementarea proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, echipa de implementare a proiectului, reprezentanții partenerului regional AO ”Pro Europa Comrat”.

Primarul localității, Valerii Moș a remarcat că ”problema asigurării cu apă potabilă este una foarte actuală pentru localitate și soluționarea acesteia a fost posibilă doar prin unirea eforturilor societății civile și a autorităților locale și regionale. Această modalitate de lucru este una eficientă și va fi practicată în continuare în localitate”.

Valentina Pleșca, managerul proiectului ”Abilitarea Cetățenilor în Republica Moldova” a menționat că ”suportul UE vine să stimuleze activismul cetățenilor în comunitățile din Republica Moldova și rezultatele obținute în localitatea Beșalma sunt un exemplu de succes. Este important ca în continuare de a  asigura buna funcționare a elementelor de infrastructură construite dar și continuitatea inițiativelor cetățenești menite să ducă la creșterea calității vieții în comunitate”.

 La evenimentul festiv de deschidere a punctului de distribuție a apei a fost prezentă Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia.  Dumneaei a remarcat că autoritățile regionale susțin inițiativele locale și activi investesc în proiecte de dezvoltare a comunităților locale. ”Dacă în localități vor exista drumuri bune, acces la apă de calitate, școli și grădinițe, atunci cetățenii nu vor mai fi nevoiți să plece peste hotare. În acest sens suntem hotărâți să depunem toate eforturile necesare

 Construcția punctului de distribuire a apei permite ca peste 5000 cetățeni din localitatea Beșalma să  aibă acces la o sursă sigură de apă de calitate cate va fi utilizată pentru consumul zilnic. Conform rezultatelor analizelor de laborator efectuate, parametrii calitativi a apei livrate au fost îmbunătățiți considerabil, apa livrată fiind potabilă.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia, partenerii de implementare a proiectului sunt AO Centrul European ”Pro Europa” din Comrat și Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT.