Activitate de rețea pentru OSC-urile din cadrul Programului de Granturi Locale din Regiunea Sud

La data de 17 iunie 2021, toate Organizațiile Societății Civile beneficiare ale Programului de Granturi Locale în Regiunea Sud s-au întrunit într-o activitate de rețea, organizată de Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”.

Prima parte a evenimentului a fost axată pe întocmirea Planului de acțiuni al Rețelei de OSC-uri.

După aceea, OSC-urile au făcut un schimb de practici pozitive din procesul de implementare a proiectelor de abilitare a cetățenilor și au prezentat principalelor rezultate intermediare obținute în domeniile de referință: Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Managementul Deșeurilor Solide, Schimbări de Mediu și Eficiență Energetică.

Elena Spînu, reprezentantă a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, a menționat că toate aceste rezultate au fost posibile doar datorită implicării active a societății civile.

A doua parte a evenimentului a fost una instructivă, avînd drept obiectiv formarea capacităților OSC-urilor în realizarea proiectelor în domeniul Eficienței Energetice.

Politicile locale și rolurile actorilor locali în contextul eficienței energetice au fost prezentate de expertul național, Victor Parlicov. De asemenea, s-a discutat despre procesul de aderare la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie din perspectiva eficienței energetice și a instrumentele de finanțare a domeniului vizat.

”Convenția primarilor privind clima și energia este o inițiativă a Uniunii Europene, care încurajează Autoritățile Publice Locale să adere benevol la obiectivele generale ale UE în domeniul energiei și climei”, a menționat Victor Parlicov.

Expertul tehnic al AO „Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile”, Piotr Comarov, a împărtășit experiența AO AEER în implementarea proiectelor de eficiență energetică și a specificat că societatea necesită o implicare maximă pentru dezvoltarea acestui domeniu.

La finalul sesiunii, participanții au aflat cum se poate de promovat eficiența energetică, care sunt cele mai bune activități de comunicare și conștientizare a populației privind eficiența energetică, fiind instruiți de Lilia Curchi, expertă în comunicare AEER.

Această activitate a fost realizată de Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, care implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  Perioada de implementare este 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021.