A fost dat startul celui de-al doilea apel de propuneri în cadrul Programului de granturi locale finanțat de Uniunea Europeană

Organizațiile partenere de implementare a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” au lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

Programul de granturi locale acoperă regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia din Republicii Moldova și își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor locale în comunitățile lor.

După cum deja bine știți, pentru implementarea Programului de granturi locale proiectul are în calitate de parteneri patru organizații care acționează la nivel regional și o organizație pentru creșterea potențialului de informare și comunicare.

Ca urmare a primului apel de propuneri de proiecte, 76 de organizații ale societății civile din cele patru regiuni de dezvoltare deja au primit granturi cu un buget total de 2,2 milioane euro.

Pentru al doilea apel de propuneri suma disponibilă este de 651.000 euro. Detalii privind criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a dosarului, procesul de evaluare și selectare, precum și informații de contact privind concursul pentru fiecare regiune si domeniu, pot fi găsite pe paginile site-ului www.eu4civilsociety.md.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Obiectivul general al proiectului este de a oferi cetățenilor competențe prin participarea constructivă la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național privind sectoarele aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficientizarea energetică a clădirilor publice, dar și privind problemele de mediu aferente serviciilor publice locale.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate.